Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Od czego, w pierwszym rzędzie, zależy zasięg łączności statku powietrznego w paśmie VHF? [42]

  Od wysokości lotu
  Od czułości odbiornika
  Od mocy nadajnika
 2. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Wolt, V, E
  Amper, A, I
  Ohm,O R
 3. Jaki jest aktualnie obowiązujący odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [21]

  50 kHz
  12,5 kHz
  25 kHz
 4. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  118,000 do 136,975 MHz
  108,000 do 117,975 MHz
  76 do 108 MHz
 5. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Hertz, Hz. f
  Ohm, O. R
  Farad, F, C
 6. Do czego służy w odbiorniku superheterodynowym wzmacniacz pośredniej częstotliwości? [52]

  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnału małej częstotliwości
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do właściwego wzmocnienia, odbieranego, zmodulowanego sygnału o częstotliwości pośredniej (fp)
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnału wielkiej częstotliwości (w.cz.)
 7. Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w łączności radiotelefonicznej w lotniczym paśmie VHF? [12]

  Modulacja fazy
  Modulacja amplitudy
  Modulacja częstotliwości
 8. Kiedy, według wymagań ICAO, uważa się łączność za niezawodną? [41]

  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-5
  Kiedy jest nawiązana dwustronna łączność z dobrą, obustronną słyszalnością
  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-2
 9. Jaka jest różnica między częstotliwością generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (heterodyny) a częstotliwością generatora w.cz nadajnika? [51]

  Generator lokalny (heterodyna) niczym się nie różni od generatora w.cz. nadajnika, (fh) = (fn)
  Częstotliwość generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (fh) jest mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
 10. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji pokładowej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej stacji naziemnej pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [69]

  20 µV/m
  1 mV/m
  100 mV/m