Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  mikrowoltach
  miliamperach
  miliwatach
 2. Radiostacje lotnicze VHF pracują z mocą około: [66]

  100W
  50 W
  20 W
 3. Jaka jest wartość skuteczną napięcia przemiennego sieci energetycznej powszechnego użytku (w gniazdku, z którego zasilamy radiostacje stacjonarną)? [9]

  230 V
  220 V
  380 V
 4. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = f [MHz] / 300
  ... = 300 / f [MHz]
  ... = 300000 / f [MHz]
 5. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
 6. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
 7. Podstawową jednostką natężenia prądu, jego skrótem i symbolem są: [2]

  Amper, A, I
  Ohm, O. R
  Wolt, V, E
 8. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-3
  P utraty <= 10^-5
  P utraty <= 10^-6
 9. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
 10. W jaki sposób w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości uzyskuje się właściwą selekcję kanałów łączności? [53]

  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich filtrów kwarcowych
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie obwodu rezonansowego o bardzo dużej dobroci (Q)
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich obwodów rezonansowych