Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka powinna być oporność obydwu par słuchawek przy dwuosobowej załodze samolotu? [56]

  Obydwie pary słuchawek powinny mieć taką samą oporność
  Oporność słuchawek nie ma znaczenia.
  Obydwie pary słuchawek mogą mięć różna oporność
 2. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = 300000 / f [MHz]
  ... = 300 / f [MHz]
  ... = f [MHz] / 300
 3. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^3 Hz
  10^6 Hz
  10^9 Hz
 4. Od czego, w pierwszym rzędzie, zależy zasięg łączności statku powietrznego w paśmie VHF? [42]

  Od czułości odbiornika
  Od wysokości lotu
  Od mocy nadajnika
 5. Kiedy, według wymagań ICAO, uważa się łączność za niezawodną? [41]

  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-2
  Kiedy jest nawiązana dwustronna łączność z dobrą, obustronną słyszalnością
  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-5
 6. Radiostacje lotnicze zakresu HF pracują z mocą około: [67]

  400 W
  1000 W
  5 kW
 7. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika
  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
 8. Do czego służy detektor w odbiorniku superheterodynowym? [54]

  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenie od sygnału fali nośnej sygnału pośredniej częstotliwości
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnały pośredniej częstotliwości
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do demodulacji zmodulowanego sygnału pośredniej częstotliwości (oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią)
 9. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  1 mV/m
  75 µV/m
  0,1 V/m
 10. Jakie mikrofony mogą być używane w samolotach sportowych? [38]

  Mikrofony kierunkowe
  Mikrofony różnicowe
  Mikrofony dynamiczne powszechnego użytku