Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Farad, F, C
  Ohm, O. R
  Hertz, Hz. f
 2. Jaka jest różnica między częstotliwością generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (heterodyny) a częstotliwością generatora w.cz nadajnika? [51]

  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
  Częstotliwość generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (fh) jest mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) niczym się nie różni od generatora w.cz. nadajnika, (fh) = (fn)
 3. Moc nadajnika może być wyrażona w: [26]

  dBV
  dBm
  dBmV
 4. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
  Modulacja amplitudy emisja A3E
 5. Czy konstrukcja i wymiary anteny nadawczej są zależne od częstotliwości pracy nadajnika? [40]

  Konstrukcja i wymiary anteny nadawczej zależą od długości fali, na jakiej pracuje nadajnik
  Konstrukcja i wymiary anteny nadawczej w niewielkim stopniu zależą od długości fali, na jakiej pracuje nadajnik
  Konstrukcja i wymiary anteny nadawczej nie zależą od długości fali, na jakiej pracuje nadajnik
 6. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  W dowolnym momencie korespondencji
  Po zakończeniu jego frazy
  Jest to obojętne
 7. Jakie mikrofony mogą być używane w samolotach sportowych? [38]

  Mikrofony dynamiczne powszechnego użytku
  Mikrofony kierunkowe
  Mikrofony różnicowe
 8. Do czego służy stopień modulujący w nadajniku radiotelefonicznym? [37]

  Do nałożenia na falę nośną sygnału wielkiej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika
  Do nałożenia na falę nośną sygnału małej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika.
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
 9. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = f [MHz] / 300
  ... = 300 / f [MHz]
  ... = 300000 / f [MHz]
 10. Do czego w odbiorniku radiotelefonicznym służy wzmacniacz w.cz.? [48]

  Dopasowania anteny odbiorczej do wejścia odbiornika
  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału m.cz. o częstotliwości korespondenta
  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału w.cz. o częstotliwości korespondenta