Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Ohm, O. R
  Hertz, Hz. f
  Farad, F, C
 2. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
 3. Który stopień odbiornika radiotelefonicznego decyduje o tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału? [59]

  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz wielkiej częstotliwości
  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz małej częstotliwości
  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz pośredniej częstotliwości
 4. Radiostacje lotnicze VHF pracują z mocą około: [66]

  50 W
  100W
  20 W
 5. W jakim stopniu odbiornika następuje oddzielenie sygnału o częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego? [58]

  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w detektorze
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu małej częstotliwości
 6. Jakie zjawisko jest wykorzystywane w dalekosiężnej łączności w paśmie HF? [43]

  Odbicie fali przestrzennej od troposfery
  Minimalne tłumienie fali przyziemnej
  Odbicie fali przestrzennej od jonosfery
 7. Do czego służy wzmacniacz m.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [36]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do wzmocnienia drgań elektrycznych pochodzących z mikrofonu do niezbędnego poziomu w celu zmodulowania fali nośnej nadajnika
  Do wzmocnienia drgań generatora w.cz. nadajnika w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
 8. Do czego w odbiorniku radiotelefonicznym służy wzmacniacz w.cz.? [48]

  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału w.cz. o częstotliwości korespondenta
  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału m.cz. o częstotliwości korespondenta
  Dopasowania anteny odbiorczej do wejścia odbiornika
 9. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  kilku mikrowoltów
  0,5 V
  kilku miliwoltów
 10. Jaki jest aktualnie obowiązujący odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [21]

  25 kHz
  12,5 kHz
  50 kHz