Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Hertz, Hz. f
  Farad, F, C
  Ohm, O. R
 2. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
 3. Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w łączności radiotelefonicznej w lotniczym paśmie VHF? [12]

  Modulacja fazy
  Modulacja częstotliwości
  Modulacja amplitudy
 4. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
 5. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  0,1 V/m
  1 mV/m
  75 µV/m
 6. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 2,8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [30]

  8,33 kHz
  25 kHz
  12.5 kHz
 7. W jaki sposób uzyskuje się wysoką stabilność dostrojenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości oraz wymagane pasmo przepuszczania odbiornika? [33]

  Przez stosowanie wieloczłonowych sprzężonych obwodów rezonansowych
  Przez stosowanie filtrów kwarcowych
  Przez stosowanie filtrów ceramicznych
 8. Podstawową jednostką natężenia prądu, jego skrótem i symbolem są: [2]

  Amper, A, I
  Wolt, V, E
  Ohm, O. R
 9. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  300 do 3400 Hz
  50 do 1000 Hz
  20 do 12000 Hz
 10. Jakie mikrofony mogą być używane w samolotach sportowych? [38]

  Mikrofony różnicowe
  Mikrofony dynamiczne powszechnego użytku
  Mikrofony kierunkowe