Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jakich jednostkach jest wyrażana pojemność akumulatora – baterii? [8]

  Amperach
  Amperogodzinach
  Watach
 2. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości ( f/f) dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 8,33 kHz? [24]

  5 x 10^-6
  25 x 10^-6
  35 x 10^-6
 3. Jaka jest wartość skuteczną napięcia przemiennego sieci energetycznej powszechnego użytku (w gniazdku, z którego zasilamy radiostacje stacjonarną)? [9]

  380 V
  220 V
  230 V
 4. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  Po zakończeniu jego frazy
  Jest to obojętne
  W dowolnym momencie korespondencji
 5. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^9 Hz
  10^3 Hz
  10^6 Hz
 6. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
 7. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
 8. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  25 kHz
  12.5 kHz
  8,33 kHz
 9. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  20 do 12000 Hz
  300 do 3400 Hz
  50 do 1000 Hz
 10. W czasie nadawania (simpleks) odbiornik naszej stacji: [64]

  Pozostaje włączony ale nie odbiera docierających sygnałów
  Pozostaje włączony i odbiera docierające sygnały
  Zostaje wyłączony