Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jaki sposób w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości uzyskuje się właściwą selekcję kanałów łączności? [53]

  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich obwodów rezonansowych
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich filtrów kwarcowych
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie obwodu rezonansowego o bardzo dużej dobroci (Q)
 2. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  0,5 V
  kilku miliwoltów
  kilku mikrowoltów
 3. Do czego służy w nadajniku generator w.cz.? [34]

  Do wytwarzania drgań elektrycznych małej częstotliwości niezbędnych do modulacji fali nośnej
  Do nałożenia na sygnał fali nośnej sygnału modulującego
  Do wytwarzania drgań elektrycznych o częstotliwości fali nośnej nadajnika
 4. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  118,000 do 136,975 MHz
  76 do 108 MHz
  108,000 do 117,975 MHz
 5. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  1 mV/m
  75 µV/m
  0,1 V/m
 6. Jaki jest zalecany odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [22]

  12,5 kHz
  25 kHz
  8,33 kHz
 7. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-6
  P utraty <= 10^-5
  P utraty <= 10^-3
 8. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika
 9. Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w łączności radiotelefonicznej w lotniczym paśmie VHF? [12]

  Modulacja amplitudy
  Modulacja fazy
  Modulacja częstotliwości
 10. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  8,33 kHz
  12.5 kHz
  25 kHz