Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
 2. Jakie zakresy fal są używane w lotnictwie do łączności radiotelefonicznej? [45]

  Zakresy fal VLF i UHF
  Zakresy fal LF i MF
  Zakresy fal HF i VHF
 3. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
 4. Co określa czułość użytkową odbiornika? [27]

  Najmniejszy sygnał wejściowy wyrażony w µV lub dBµV, przy którym na wyjściu odbiornika otrzymuje się określoną moc wyjściową przy założonym stosunku sygnału do szumu
  Najmniejszy sygnał wejściowy wyrażony w µV lub dBµV, przy którym na wyjściu odbiornika otrzymuje się niezniekształconą moc sygnału m.cz
  Najmniejszy sygnał wejściowy wyrażony w µV lub dBµV, przy którym zostaje wyłączana blokada szumów
 5. Podstawową jednostką natężenia prądu, jego skrótem i symbolem są: [2]

  Ohm, O. R
  Amper, A, I
  Wolt, V, E
 6. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
 7. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  76 do 108 MHz
  118,000 do 136,975 MHz
  108,000 do 117,975 MHz
 8. Jaka jest różnica między częstotliwością generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (heterodyny) a częstotliwością generatora w.cz nadajnika? [51]

  Generator lokalny (heterodyna) niczym się nie różni od generatora w.cz. nadajnika, (fh) = (fn)
  Częstotliwość generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (fh) jest mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
 9. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Ohm,O R
  Amper, A, I
  Wolt, V, E
 10. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia