Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Do czego służy wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym? [55]

  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnały małej częstotliwości (m.cz.) otrzymanego z detektora do poziomu niezbędnego do wysterowania słuchawek lub głośnika
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do dopasowania oporności słuchawek do oporności wejściowej detektora
 2. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
  Modulacja amplitudy emisja A3E
 3. Radiostacje lotnicze VHF pracują z mocą około: [66]

  20 W
  50 W
  100W
 4. Od czego, w pierwszym rzędzie, zależy zasięg łączności statku powietrznego w paśmie VHF? [42]

  Od wysokości lotu
  Od mocy nadajnika
  Od czułości odbiornika
 5. Jak jest określany rodzaj emisji w lotniczym paśmie VHF? [13]

  A3E
  H3E
  A3F
 6. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości ( f/f) dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 8,33 kHz? [24]

  5 x 10^-6
  25 x 10^-6
  35 x 10^-6
 7. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 2,8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [30]

  25 kHz
  12.5 kHz
  8,33 kHz
 8. Jaki jest zalecany odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [22]

  25 kHz
  12,5 kHz
  8,33 kHz
 9. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Wolt, V, E
  Ohm,O R
  Amper, A, I
 10. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia