Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  kilku miliwoltów
  0,5 V
  kilku mikrowoltów
 2. W jakich jednostkach jest wyrażana pojemność akumulatora – baterii? [8]

  Amperogodzinach
  Watach
  Amperach
 3. Do czego służy detektor w odbiorniku superheterodynowym? [54]

  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do demodulacji zmodulowanego sygnału pośredniej częstotliwości (oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią)
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnały pośredniej częstotliwości
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenie od sygnału fali nośnej sygnału pośredniej częstotliwości
 4. Jaka powinna być oporność obydwu par słuchawek przy dwuosobowej załodze samolotu? [56]

  Obydwie pary słuchawek powinny mieć taką samą oporność
  Obydwie pary słuchawek mogą mięć różna oporność
  Oporność słuchawek nie ma znaczenia.
 5. Dlaczego załoga samolotu do komunikacji używa mikrofonów różnicowych? [71]

  Mikrofon różnicowy ma charakterystykę kierunkową
  Mikrofon różnicowy eliminuje hałasy pochodzące od pracującego silnika
  Mikrofon różnicowy ma większą czułość
 6. Do czego służy w nadajniku generator w.cz.? [34]

  Do wytwarzania drgań elektrycznych o częstotliwości fali nośnej nadajnika
  Do wytwarzania drgań elektrycznych małej częstotliwości niezbędnych do modulacji fali nośnej
  Do nałożenia na sygnał fali nośnej sygnału modulującego
 7. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  108,000 do 117,975 MHz
  76 do 108 MHz
  118,000 do 136,975 MHz
 8. Jaką spełnia rolę w odbiorniku superheterodynowym mieszacz? [49]

  Oddzielenie częstotliwości modulującej (fm) od częstotliwości fali nośnej (fn)
  Zmienia sygnał w.cz. o częstotliwości odbieranej fali nośnej (fn) na stałą częstotliwość pośrednią (fp)
  Zmienia sygnał o częstotliwości pośredniej (fp) na częstotliwość odbieranej fali nośnej (fn)
 9. W jaki sposób uzyskuje się wysoką stabilność dostrojenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości oraz wymagane pasmo przepuszczania odbiornika? [33]

  Przez stosowanie filtrów kwarcowych
  Przez stosowanie filtrów ceramicznych
  Przez stosowanie wieloczłonowych sprzężonych obwodów rezonansowych
 10. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  0,1 V/m
  75 µV/m
  1 mV/m