Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Do czego służy w nadajniku generator w.cz.? [34]

  Do nałożenia na sygnał fali nośnej sygnału modulującego
  Do wytwarzania drgań elektrycznych małej częstotliwości niezbędnych do modulacji fali nośnej
  Do wytwarzania drgań elektrycznych o częstotliwości fali nośnej nadajnika
 2. Jaki jest zalecany odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [22]

  25 kHz
  8,33 kHz
  12,5 kHz
 3. Który stopień odbiornika radiotelefonicznego decyduje o tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału? [59]

  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz małej częstotliwości
  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz wielkiej częstotliwości
  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz pośredniej częstotliwości
 4. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja amplitudy emisja J3E
  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja A3E
 5. W lotnictwie w radiotelefonii stosuje się anteny: [61]

  Wspólne dla toru nadawczego i odbiorczego
  Dowolne
  Oddzielne dla odbioru i nadawania
 6. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
  Przez syntezę częstotliwości
 7. Jaki wpływ na zasięg łączności w paśmie VHF ma wysokość lotu? [44]

  Wysokość lotu nie ma wpływu na zasięg łączności
  Wysokość lotu ma niewielki wpływ na zasięg łączności
  Wysokość lotu ma zasadniczy wpływ na zasięg łączności
 8. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Farad, F, C
  Ohm, O. R
  Hertz, Hz. f
 9. Anteny stosowane w łączności radiotelefonicznej to: [65]

  Anteny ramowe
  Rozbudowane systemy antenowe
  Anteny prętowe
 10. Do czego w odbiorniku radiotelefonicznym służy wzmacniacz w.cz.? [48]

  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału m.cz. o częstotliwości korespondenta
  Dopasowania anteny odbiorczej do wejścia odbiornika
  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału w.cz. o częstotliwości korespondenta