Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jednostką pojemności elektrycznej źródła prądu stałego (ogniwa, akumulatora, baterii), jej skrótem i symbolem są: [4]

  Amperogodzina, Ah, Ah
  Wolt, V, E
  Amper, A, I
 2. Co to jest głębokość modulacji? [16]

  Jest to stosunek amplitudy napięcia modulującego małej częstotliwości do amplitudy fali nośnej, pomnożony przez 100 – jest wyrażany w procentach
  Jest to różnica między amplitudą modulacji a, amplitudą fali nośnej pomnożona przez 100 – jest wyrażany w procentach
  Jest to stosunek amplitudy fali nośnej do amplitudy napięcia modulującego małej częstotliwości, pomnożony przez 100 – jest wyrażamy w procentach
 3. Do czego służy w odbiorniku superheterodynowym wzmacniacz pośredniej częstotliwości? [52]

  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnału wielkiej częstotliwości (w.cz.)
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do właściwego wzmocnienia, odbieranego, zmodulowanego sygnału o częstotliwości pośredniej (fp)
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnału małej częstotliwości
 4. Jakie zjawisko jest wykorzystywane w dalekosiężnej łączności w paśmie HF? [43]

  Minimalne tłumienie fali przyziemnej
  Odbicie fali przestrzennej od jonosfery
  Odbicie fali przestrzennej od troposfery
 5. Radiostacje lotnicze zakresu HF pracują z mocą około: [67]

  5 kW
  1000 W
  400 W
 6. Radiostacje lotnicze VHF pracują z mocą około: [66]

  100W
  20 W
  50 W
 7. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
  Przez syntezę częstotliwości
 8. Moc nadajnika może być wyrażona w: [26]

  dBm
  dBmV
  dBV
 9. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych
 10. Do czego służy wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym? [55]

  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do dopasowania oporności słuchawek do oporności wejściowej detektora
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnały małej częstotliwości (m.cz.) otrzymanego z detektora do poziomu niezbędnego do wysterowania słuchawek lub głośnika