Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaki wpływ na zasięg łączności w paśmie VHF ma wysokość lotu? [44]

  Wysokość lotu ma niewielki wpływ na zasięg łączności
  Wysokość lotu nie ma wpływu na zasięg łączności
  Wysokość lotu ma zasadniczy wpływ na zasięg łączności
 2. W jaki sposób uzyskuje się wysoką stabilność dostrojenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości oraz wymagane pasmo przepuszczania odbiornika? [33]

  Przez stosowanie filtrów kwarcowych
  Przez stosowanie wieloczłonowych sprzężonych obwodów rezonansowych
  Przez stosowanie filtrów ceramicznych
 3. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
 4. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  0,5 V
  kilku mikrowoltów
  kilku miliwoltów
 5. W jakich jednostkach jest wyrażana moc nadajnika? [25]

  w miliwoltach
  w watach
  w miliamperach
 6. Do czego w odbiorniku radiotelefonicznym służy wzmacniacz w.cz.? [48]

  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału w.cz. o częstotliwości korespondenta
  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału m.cz. o częstotliwości korespondenta
  Dopasowania anteny odbiorczej do wejścia odbiornika
 7. Od czego, w pierwszym rzędzie, zależy zasięg łączności statku powietrznego w paśmie VHF? [42]

  Od czułości odbiornika
  Od mocy nadajnika
  Od wysokości lotu
 8. 1 mV (miliwolt) to: [7]

  10^-9 V
  10^-3 V
  10^-6 V
 9. W lotnictwie w radiotelefonii stosuje się anteny: [61]

  Wspólne dla toru nadawczego i odbiorczego
  Dowolne
  Oddzielne dla odbioru i nadawania
 10. Do czego służy w odbiorniku superheterodynowym wzmacniacz pośredniej częstotliwości? [52]

  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnału małej częstotliwości
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnału wielkiej częstotliwości (w.cz.)
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do właściwego wzmocnienia, odbieranego, zmodulowanego sygnału o częstotliwości pośredniej (fp)