Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  W dowolnym momencie korespondencji
  Jest to obojętne
  Po zakończeniu jego frazy
 2. W jaki sposób uzyskuje się wysoką stabilność dostrojenia wzmacniacza pośredniej częstotliwości oraz wymagane pasmo przepuszczania odbiornika? [33]

  Przez stosowanie wieloczłonowych sprzężonych obwodów rezonansowych
  Przez stosowanie filtrów ceramicznych
  Przez stosowanie filtrów kwarcowych
 3. Jednostką pojemności elektrycznej źródła prądu stałego (ogniwa, akumulatora, baterii), jej skrótem i symbolem są: [4]

  Amper, A, I
  Wolt, V, E
  Amperogodzina, Ah, Ah
 4. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
 5. Jaka powinna być oporność obydwu par słuchawek przy dwuosobowej załodze samolotu? [56]

  Obydwie pary słuchawek powinny mieć taką samą oporność
  Obydwie pary słuchawek mogą mięć różna oporność
  Oporność słuchawek nie ma znaczenia.
 6. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = 300 / f [MHz]
  ... = f [MHz] / 300
  ... = 300000 / f [MHz]
 7. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  75 µV/m
  0,1 V/m
  1 mV/m
 8. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja amplitudy emisja J3E
  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja A3E
 9. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Ohm,O R
  Wolt, V, E
  Amper, A, I
 10. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości