Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  kilku miliwoltów
  0,5 V
  kilku mikrowoltów
 2. Jaką spełnia rolę w odbiorniku superheterodynowym mieszacz? [49]

  Zmienia sygnał o częstotliwości pośredniej (fp) na częstotliwość odbieranej fali nośnej (fn)
  Zmienia sygnał w.cz. o częstotliwości odbieranej fali nośnej (fn) na stałą częstotliwość pośrednią (fp)
  Oddzielenie częstotliwości modulującej (fm) od częstotliwości fali nośnej (fn)
 3. Jednostką pojemności elektrycznej źródła prądu stałego (ogniwa, akumulatora, baterii), jej skrótem i symbolem są: [4]

  Amper, A, I
  Amperogodzina, Ah, Ah
  Wolt, V, E
 4. Jaki wpływ na zasięg łączności w paśmie VHF ma wysokość lotu? [44]

  Wysokość lotu ma niewielki wpływ na zasięg łączności
  Wysokość lotu nie ma wpływu na zasięg łączności
  Wysokość lotu ma zasadniczy wpływ na zasięg łączności
 5. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  Jest to obojętne
  W dowolnym momencie korespondencji
  Po zakończeniu jego frazy
 6. Do czego służy blokada szumów – squelch – w odbiorniku radiotelefonicznym? [57]

  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zakłóceń podczas odbioru korespondenta
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego wyłączenia wzmacniacza m.cz. na czas. kiedy do odbiornika nie dociera sygnał fali nośnej o częstotliwości na jaką jest nastrojony odbiornik
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zniekształceń podczas odbioru
 7. Jeżeli w czasie lotu trzy stacje znajdujące się w zasięgu łączności będą nadawały jednocześnie w simpleksie to: [63]

  Będą się nawzajem słyszały
  żadna z tych stacji nie odbierze sygnału pozostałych stacji
  Usłyszą się stacje najbliższe
 8. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika
  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
 9. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja amplitudy emisja A3E
  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
 10. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^9 Hz
  10^6 Hz
  10^3 Hz