Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  kilku miliwoltów
  kilku mikrowoltów
  0,5 V
 2. Co to jest głębokość modulacji? [16]

  Jest to stosunek amplitudy fali nośnej do amplitudy napięcia modulującego małej częstotliwości, pomnożony przez 100 – jest wyrażamy w procentach
  Jest to różnica między amplitudą modulacji a, amplitudą fali nośnej pomnożona przez 100 – jest wyrażany w procentach
  Jest to stosunek amplitudy napięcia modulującego małej częstotliwości do amplitudy fali nośnej, pomnożony przez 100 – jest wyrażany w procentach
 3. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych
  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
 4. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  0,1 V/m
  1 mV/m
  75 µV/m
 5. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = 300000 / f [MHz]
  ... = 300 / f [MHz]
  ... = f [MHz] / 300
 6. Jaka jest wartość skuteczną napięcia przemiennego sieci energetycznej powszechnego użytku (w gniazdku, z którego zasilamy radiostacje stacjonarną)? [9]

  230 V
  380 V
  220 V
 7. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja A3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
 8. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  35 x 10^-6
  25 x 10^-6
  50 x 10^-6
 9. Do czego służy wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym? [55]

  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do dopasowania oporności słuchawek do oporności wejściowej detektora
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnały małej częstotliwości (m.cz.) otrzymanego z detektora do poziomu niezbędnego do wysterowania słuchawek lub głośnika
 10. Podstawową jednostką natężenia prądu, jego skrótem i symbolem są: [2]

  Wolt, V, E
  Amper, A, I
  Ohm, O. R