Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja amplitudy emisja A3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
  Modulacja częstotliwości emisja F3E
 2. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
 3. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
 4. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  12.5 kHz
  25 kHz
  8,33 kHz
 5. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 2,8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [30]

  12.5 kHz
  25 kHz
  8,33 kHz
 6. Jaka jest różnica między częstotliwością generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (heterodyny) a częstotliwością generatora w.cz nadajnika? [51]

  Częstotliwość generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (fh) jest mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) niczym się nie różni od generatora w.cz. nadajnika, (fh) = (fn)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
 7. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  miliamperach
  mikrowoltach
  miliwatach
 8. Moc nadajnika może być wyrażona w: [26]

  dBV
  dBm
  dBmV
 9. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^9 Hz
  10^6 Hz
  10^3 Hz
 10. Od czego, w pierwszym rzędzie, zależy zasięg łączności statku powietrznego w paśmie VHF? [42]

  Od mocy nadajnika
  Od wysokości lotu
  Od czułości odbiornika