Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czym się różni, w odbiorniku superheterodynowym, generator lokalny (heterodyna) od generatora w.cz. nadajnika? [50]

  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość sygnału modulującego (fm)
 2. W jakim stopniu odbiornika następuje oddzielenie sygnału o częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego? [58]

  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w detektorze
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu małej częstotliwości
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości
 3. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
 4. Do czego służy w odbiorniku superheterodynowym wzmacniacz pośredniej częstotliwości? [52]

  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do właściwego wzmocnienia, odbieranego, zmodulowanego sygnału o częstotliwości pośredniej (fp)
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnału wielkiej częstotliwości (w.cz.)
  Wzmacniacz pośredniej częstotliwości w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnału małej częstotliwości
 5. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych
 6. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Ohm, O. R
  Farad, F, C
  Hertz, Hz. f
 7. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-3
  P utraty <= 10^-5
  P utraty <= 10^-6
 8. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  20 do 12000 Hz
  300 do 3400 Hz
  50 do 1000 Hz
 9. Radiostacje lotnicze zakresu HF pracują z mocą około: [67]

  400 W
  5 kW
  1000 W
 10. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Amper, A, I
  Ohm,O R
  Wolt, V, E