Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  12.5 kHz
  8,33 kHz
  25 kHz
 2. Czułość odbiornika pokładowego jest na poziomie: [70]

  kilku mikrowoltów
  0,5 V
  kilku miliwoltów
 3. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^3 Hz
  10^9 Hz
  10^6 Hz
 4. Jaka jest różnica między częstotliwością generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (heterodyny) a częstotliwością generatora w.cz nadajnika? [51]

  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
  Generator lokalny (heterodyna) niczym się nie różni od generatora w.cz. nadajnika, (fh) = (fn)
  Częstotliwość generatora lokalnego w odbiorniku superheterodynowym (fh) jest mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
 5. Czym się różni, w odbiorniku superheterodynowym, generator lokalny (heterodyna) od generatora w.cz. nadajnika? [50]

  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość sygnału modulującego (fm)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
 6. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
 7. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
 8. Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w łączności radiotelefonicznej w lotniczym paśmie VHF? [12]

  Modulacja częstotliwości
  Modulacja amplitudy
  Modulacja fazy
 9. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-6
  P utraty <= 10^-3
  P utraty <= 10^-5
 10. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika