Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kiedy, według wymagań ICAO, uważa się łączność za niezawodną? [41]

  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-2
  Kiedy jest nawiązana dwustronna łączność z dobrą, obustronną słyszalnością
  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-5
 2. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
 3. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
 4. Radiostacje lotnicze zakresu HF pracują z mocą około: [67]

  400 W
  5 kW
  1000 W
 5. Jaki jest zalecany odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [22]

  12,5 kHz
  25 kHz
  8,33 kHz
 6. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  W dowolnym momencie korespondencji
  Jest to obojętne
  Po zakończeniu jego frazy
 7. Moc nadajnika może być wyrażona w: [26]

  dBm
  dBV
  dBmV
 8. W jakich jednostkach jest wyrażana pojemność akumulatora – baterii? [8]

  Watach
  Amperogodzinach
  Amperach
 9. Do czego służy wzmacniacz m.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [36]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do wzmocnienia drgań elektrycznych pochodzących z mikrofonu do niezbędnego poziomu w celu zmodulowania fali nośnej nadajnika
  Do wzmocnienia drgań generatora w.cz. nadajnika w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
 10. W jakim stopniu odbiornika następuje oddzielenie sygnału o częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego? [58]

  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu małej częstotliwości
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w detektorze
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości