Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^3 Hz
  10^9 Hz
  10^6 Hz
 2. Jaka jest wartość skuteczną napięcia przemiennego sieci energetycznej powszechnego użytku (w gniazdku, z którego zasilamy radiostacje stacjonarną)? [9]

  220 V
  230 V
  380 V
 3. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  300 do 3400 Hz
  20 do 12000 Hz
  50 do 1000 Hz
 4. W jakich jednostkach jest wyrażana moc nadajnika? [25]

  w miliamperach
  w miliwoltach
  w watach
 5. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  W dowolnym momencie korespondencji
  Po zakończeniu jego frazy
  Jest to obojętne
 6. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika
 7. Do czego służy w nadajniku generator w.cz.? [34]

  Do wytwarzania drgań elektrycznych o częstotliwości fali nośnej nadajnika
  Do wytwarzania drgań elektrycznych małej częstotliwości niezbędnych do modulacji fali nośnej
  Do nałożenia na sygnał fali nośnej sygnału modulującego
 8. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości ( f/f) dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 8,33 kHz? [24]

  25 x 10^-6
  5 x 10^-6
  35 x 10^-6
 9. Jakie zjawisko jest wykorzystywane w dalekosiężnej łączności w paśmie HF? [43]

  Odbicie fali przestrzennej od jonosfery
  Minimalne tłumienie fali przyziemnej
  Odbicie fali przestrzennej od troposfery
 10. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  50 x 10^-6
  25 x 10^-6
  35 x 10^-6