Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jeżeli w czasie lotu trzy stacje znajdujące się w zasięgu łączności będą nadawały jednocześnie w simpleksie to: [63]

  Usłyszą się stacje najbliższe
  Będą się nawzajem słyszały
  żadna z tych stacji nie odbierze sygnału pozostałych stacji
 2. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Farad, F, C
  Ohm, O. R
  Hertz, Hz. f
 3. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji pokładowej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej stacji naziemnej pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [69]

  100 mV/m
  20 µV/m
  1 mV/m
 4. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  20 do 12000 Hz
  300 do 3400 Hz
  50 do 1000 Hz
 5. W lotnictwie w radiotelefonii stosuje się anteny: [61]

  Oddzielne dla odbioru i nadawania
  Wspólne dla toru nadawczego i odbiorczego
  Dowolne
 6. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^3 Hz
  10^6 Hz
  10^9 Hz
 7. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
 8. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
 9. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
 10. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  mikrowoltach
  miliamperach
  miliwatach