Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji pokładowej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej stacji naziemnej pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [69]

  1 mV/m
  20 µV/m
  100 mV/m
 2. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych
 3. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości ( f/f) dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 8,33 kHz? [24]

  5 x 10^-6
  35 x 10^-6
  25 x 10^-6
 4. Podstawową jednostką natężenia prądu, jego skrótem i symbolem są: [2]

  Ohm, O. R
  Wolt, V, E
  Amper, A, I
 5. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
 6. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
 7. Do czego służy stopień modulujący w nadajniku radiotelefonicznym? [37]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do nałożenia na falę nośną sygnału małej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika.
  Do nałożenia na falę nośną sygnału wielkiej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika
 8. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika
  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
 9. W jakich jednostkach jest wyrażana moc nadajnika? [25]

  w miliwoltach
  w miliamperach
  w watach
 10. Jaki jest warunek rezonansu w obwodzie składającym się z cewki L i kondensatora C? [10]

  XL – XC = 0
  XL – XC =/= 0
  XL + XC = 0