Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaką rolę w nadajniku radiotelefonicznym spełnia antena? [46]

  Antena nadawcza wypromieniowuje w przestrzeń energię elektromagnetyczną (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza wypromieniowuje przestrzeń energię małej częstotliwości (zmodulowaną fale nośną)
  Antena nadawcza służy wyłącznie jako obciążenie stopnia końcowego nadajnika
 2. Co to jest głębokość modulacji? [16]

  Jest to różnica między amplitudą modulacji a, amplitudą fali nośnej pomnożona przez 100 – jest wyrażany w procentach
  Jest to stosunek amplitudy fali nośnej do amplitudy napięcia modulującego małej częstotliwości, pomnożony przez 100 – jest wyrażamy w procentach
  Jest to stosunek amplitudy napięcia modulującego małej częstotliwości do amplitudy fali nośnej, pomnożony przez 100 – jest wyrażany w procentach
 3. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji pokładowej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej stacji naziemnej pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [69]

  1 mV/m
  100 mV/m
  20 µV/m
 4. Jaka powinna być oporność obydwu par słuchawek przy dwuosobowej załodze samolotu? [56]

  Obydwie pary słuchawek mogą mięć różna oporność
  Oporność słuchawek nie ma znaczenia.
  Obydwie pary słuchawek powinny mieć taką samą oporność
 5. Na czym polega modulacja amplitudy? [14]

  Modulacja amplitudy polega na zamianie sygnału modulującego na impulsy, w takt których jest zmieniana amplituda fali nośnej
  Modulacja amplitudy polega na zmianie częstotliwości fali nośnej w takt zmiany amplitudy sygnału modulującego
  Modulacja amplitudy polega na zmianie amplitudy fali nośnej pod wpływem zmian napięcia sygnału modulującego
 6. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  118,000 do 136,975 MHz
  76 do 108 MHz
  108,000 do 117,975 MHz
 7. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja A3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
 8. Jaka jest wartość skuteczną napięcia przemiennego sieci energetycznej powszechnego użytku (w gniazdku, z którego zasilamy radiostacje stacjonarną)? [9]

  220 V
  230 V
  380 V
 9. Dlaczego załoga samolotu do komunikacji używa mikrofonów różnicowych? [71]

  Mikrofon różnicowy eliminuje hałasy pochodzące od pracującego silnika
  Mikrofon różnicowy ma charakterystykę kierunkową
  Mikrofon różnicowy ma większą czułość
 10. Do czego służy stopień modulujący w nadajniku radiotelefonicznym? [37]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do nałożenia na falę nośną sygnału małej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika.
  Do nałożenia na falę nośną sygnału wielkiej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika