Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
  Przez stosowanie powielania częstotliwości
 2. Radiostacje lotnicze zakresu HF pracują z mocą około: [67]

  400 W
  1000 W
  5 kW
 3. Do czego służy detektor w odbiorniku superheterodynowym? [54]

  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenie od sygnału fali nośnej sygnału pośredniej częstotliwości
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnały pośredniej częstotliwości
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do demodulacji zmodulowanego sygnału pośredniej częstotliwości (oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią)
 4. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości ( f/f) dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 8,33 kHz? [24]

  35 x 10^-6
  25 x 10^-6
  5 x 10^-6
 5. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Amper, A, I
  Ohm,O R
  Wolt, V, E
 6. Jaki wpływ na zasięg łączności w paśmie VHF ma wysokość lotu? [44]

  Wysokość lotu ma niewielki wpływ na zasięg łączności
  Wysokość lotu ma zasadniczy wpływ na zasięg łączności
  Wysokość lotu nie ma wpływu na zasięg łączności
 7. Jakie mikrofony mogą być używane w samolotach sportowych? [38]

  Mikrofony dynamiczne powszechnego użytku
  Mikrofony kierunkowe
  Mikrofony różnicowe
 8. Który stopień odbiornika radiotelefonicznego decyduje o tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału? [59]

  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz małej częstotliwości
  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz pośredniej częstotliwości
  O tłumieniu przesłuchów sąsiedniego kanału decyduje wzmacniacz wielkiej częstotliwości
 9. Do czego w odbiorniku radiotelefonicznym służy wzmacniacz w.cz.? [48]

  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału m.cz. o częstotliwości korespondenta
  Dopasowania anteny odbiorczej do wejścia odbiornika
  Do wstępnego wydzieleniu na obwodzie rezonansowym i wzmocnienia zmodulowanego sygnału w.cz. o częstotliwości korespondenta
 10. Do czego służy stopień modulujący w nadajniku radiotelefonicznym? [37]

  Do nałożenia na falę nośną sygnału małej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika.
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do nałożenia na falę nośną sygnału wielkiej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika