Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez stosowanie powielania częstotliwości
  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
 2. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  1 mV/m
  75 µV/m
  0,1 V/m
 3. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  mikrowoltach
  miliamperach
  miliwatach
 4. Od czego, w pierwszym rzędzie, zależy zasięg łączności statku powietrznego w paśmie VHF? [42]

  Od wysokości lotu
  Od czułości odbiornika
  Od mocy nadajnika
 5. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  20 do 12000 Hz
  300 do 3400 Hz
  50 do 1000 Hz
 6. Jednostką mocy, jej skrótem i symbolem są: [5]

  Watt, W, P
  Amperogodzina, Ah, Ah
  Amper, A, I
 7. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  35 x 10^-6
  25 x 10^-6
  50 x 10^-6
 8. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-6
  P utraty <= 10^-5
  P utraty <= 10^-3
 9. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = 300000 / f [MHz]
  ... = f [MHz] / 300
  ... = 300 / f [MHz]
 10. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Farad, F, C
  Hertz, Hz. f
  Ohm, O. R