Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jednostką pojemności elektrycznej źródła prądu stałego (ogniwa, akumulatora, baterii), jej skrótem i symbolem są: [4]

  Amperogodzina, Ah, Ah
  Wolt, V, E
  Amper, A, I
 2. Do czego służy blokada szumów – squelch – w odbiorniku radiotelefonicznym? [57]

  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego wyłączenia wzmacniacza m.cz. na czas. kiedy do odbiornika nie dociera sygnał fali nośnej o częstotliwości na jaką jest nastrojony odbiornik
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zniekształceń podczas odbioru
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zakłóceń podczas odbioru korespondenta
 3. Co określa czułość użytkową odbiornika? [27]

  Najmniejszy sygnał wejściowy wyrażony w µV lub dBµV, przy którym na wyjściu odbiornika otrzymuje się określoną moc wyjściową przy założonym stosunku sygnału do szumu
  Najmniejszy sygnał wejściowy wyrażony w µV lub dBµV, przy którym zostaje wyłączana blokada szumów
  Najmniejszy sygnał wejściowy wyrażony w µV lub dBµV, przy którym na wyjściu odbiornika otrzymuje się niezniekształconą moc sygnału m.cz
 4. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
 5. Na czym polega modulacja częstotliwości? [15]

  Modulacja częstotliwości polega na nałożeniu częstotliwości fali nośnej na sygnał modulujący
  Modulacja częstotliwości polega na zmianie częstotliwości fali nośnej w takt amplitudy i częstotliwości sygnału modulującego
  Modulacja częstotliwości polega na zmianie częstotliwości fali nośnej o wartość zmiany częstotliwości sygnału modulującego
 6. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = f [MHz] / 300
  ... = 300 / f [MHz]
  ... = 300000 / f [MHz]
 7. Czym się różni, w odbiorniku superheterodynowym, generator lokalny (heterodyna) od generatora w.cz. nadajnika? [50]

  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości generatora w.cz. nadajnika
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą lub większą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość pośrednią (fp)
  Generator lokalny (heterodyna) ma częstotliwość (fh) mniejszą od generatora w.cz. nadajnika (fn) o częstotliwość sygnału modulującego (fm)
 8. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości ( f/f) dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 8,33 kHz? [24]

  25 x 10^-6
  5 x 10^-6
  35 x 10^-6
 9. Jednostką mocy, jej skrótem i symbolem są: [5]

  Watt, W, P
  Amper, A, I
  Amperogodzina, Ah, Ah
 10. Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w łączności radiotelefonicznej w lotniczym paśmie VHF? [12]

  Modulacja fazy
  Modulacja amplitudy
  Modulacja częstotliwości