Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaką rolę w odbiorniku radiotelefonicznym spełnia antena? [47]

  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola elektrycznego w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci zmian natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
  Antena odbiorcza służy do zamiany docierających do niej sygnałów w postaci pola magnetycznego wypromieniowanego przez nadajnik w napięcie elektryczne
 2. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
 3. 1 mV (miliwolt) to: [7]

  10^-6 V
  10^-9 V
  10^-3 V
 4. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 2,8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [30]

  12.5 kHz
  8,33 kHz
  25 kHz
 5. W jakich jednostkach jest wyrażana pojemność akumulatora – baterii? [8]

  Amperogodzinach
  Watach
  Amperach
 6. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  35 x 10^-6
  50 x 10^-6
  25 x 10^-6
 7. Jakie zakresy fal są używane w lotnictwie do łączności radiotelefonicznej? [45]

  Zakresy fal VLF i UHF
  Zakresy fal HF i VHF
  Zakresy fal LF i MF
 8. Jaka jest zależność między częstotliwością a długością fali? [60]

  ... = 300 / f [MHz]
  ... = 300000 / f [MHz]
  ... = f [MHz] / 300
 9. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych
 10. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  mikrowoltach
  miliwatach
  miliamperach