Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie pasmo częstotliwości akustycznych (m.cz.) jest wykorzystywane w radiostacjach lotniczych? [17]

  300 do 3400 Hz
  20 do 12000 Hz
  50 do 1000 Hz
 2. W jaki sposób uzyskuje się w nadajniku widmo punktowych częstotliwości np. co 25 kHz w całym paśmie częstotliwości lotniczych VHF? [39]

  Przez stosowanie powielania częstotliwości
  Przez syntezę częstotliwości
  Przez stosowanie odpowiedniej ilości rezonatorów kwarcowych na każdy kanał
 3. Do czego służy wzmacniacz w.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [35]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do uzyskania właściwej, dla danej klasy urządzenia, stabilizacji częstotliwości
 4. Jakie zakresy fal są używane w lotnictwie do łączności radiotelefonicznej? [45]

  Zakresy fal HF i VHF
  Zakresy fal LF i MF
  Zakresy fal VLF i UHF
 5. W jakich jednostkach jest wyrażana pojemność akumulatora – baterii? [8]

  Amperogodzinach
  Watach
  Amperach
 6. Na czym polega modulacja amplitudy? [14]

  Modulacja amplitudy polega na zmianie częstotliwości fali nośnej w takt zmiany amplitudy sygnału modulującego
  Modulacja amplitudy polega na zamianie sygnału modulującego na impulsy, w takt których jest zmieniana amplituda fali nośnej
  Modulacja amplitudy polega na zmianie amplitudy fali nośnej pod wpływem zmian napięcia sygnału modulującego
 7. Jaki jest zalecany odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [22]

  12,5 kHz
  8,33 kHz
  25 kHz
 8. W jaki sposób w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości uzyskuje się właściwą selekcję kanałów łączności? [53]

  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich filtrów kwarcowych
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie obwodu rezonansowego o bardzo dużej dobroci (Q)
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich obwodów rezonansowych
 9. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  25 x 10^-6
  50 x 10^-6
  35 x 10^-6
 10. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych