Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jednostką mocy, jej skrótem i symbolem są: [5]

  Watt, W, P
  Amperogodzina, Ah, Ah
  Amper, A, I
 2. Do czego służy wzmacniacz m.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [36]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do wzmocnienia drgań generatora w.cz. nadajnika w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
  Do wzmocnienia drgań elektrycznych pochodzących z mikrofonu do niezbędnego poziomu w celu zmodulowania fali nośnej nadajnika
 3. Dlaczego załoga samolotu do komunikacji używa mikrofonów różnicowych? [71]

  Mikrofon różnicowy ma większą czułość
  Mikrofon różnicowy eliminuje hałasy pochodzące od pracującego silnika
  Mikrofon różnicowy ma charakterystykę kierunkową
 4. Jak jest określany rodzaj emisji w lotniczym paśmie VHF? [13]

  A3E
  H3E
  A3F
 5. W jakim stopniu odbiornika następuje oddzielenie sygnału o częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego? [58]

  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w detektorze
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu małej częstotliwości
  Oddzielenie częstotliwości modulacji od sygnału zmodulowanego następuje w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości
 6. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Ohm,O R
  Wolt, V, E
  Amper, A, I
 7. Jeżeli w czasie lotu trzy stacje znajdujące się w zasięgu łączności będą nadawały jednocześnie w simpleksie to: [63]

  Usłyszą się stacje najbliższe
  żadna z tych stacji nie odbierze sygnału pozostałych stacji
  Będą się nawzajem słyszały
 8. Do czego służy wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym? [55]

  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia sygnały małej częstotliwości (m.cz.) otrzymanego z detektora do poziomu niezbędnego do wysterowania słuchawek lub głośnika
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do dopasowania oporności słuchawek do oporności wejściowej detektora
  Wzmacniacz małej częstotliwości (m.cz.) w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią
 9. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji pokładowej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej stacji naziemnej pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [69]

  100 mV/m
  1 mV/m
  20 µV/m
 10. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  mikrowoltach
  miliwatach
  miliamperach