Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  50 x 10^-6
  35 x 10^-6
  25 x 10^-6
 2. Czym charakteryzuje się modulacja częstotliwości? [20]

  Większy zasięg łączności w paśmie VHF
  Mniejsze pasmo zajmowanej częstotliwości
  Duża odporność na zakłócenia oraz mały pobór mocy ze źródła zasilania
 3. W jaki sposób uzyskuje się wymaganą stabilność częstotliwości ( f/f) w radiostacjach lotniczych? [32]

  Przez stosowanie w generatorach w.cz. obwodów rezonansowych o dużej dobroci
  Przez stosowanie stabilizowanego napięcia zasilania radiostacji
  Przez stosowanie w generatorach w.cz. rezonatorów kwarcowych
 4. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  76 do 108 MHz
  118,000 do 136,975 MHz
  108,000 do 117,975 MHz
 5. Jakie są zalety modulacji jednowstęgowej? [19]

  Zmniejszenie zajmowanego pasma częstotliwości oraz zysk energetyczny w stosunku do modulacji dwuwstęgowej
  Prostszy układ elektroniczny nadajnika
  Mniejsze zniekształcenia akustyczne sygnału modulującego
 6. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 2,8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [30]

  12.5 kHz
  8,33 kHz
  25 kHz
 7. Podstawową jednostką napięcia, jej skrótem i symbolem są: [1]

  Amper, A, I
  Ohm,O R
  Wolt, V, E
 8. Radiostacje lotnicze zakresu HF pracują z mocą około: [67]

  5 kW
  1000 W
  400 W
 9. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  8,33 kHz
  12.5 kHz
  25 kHz
 10. Jaką spełnia rolę w odbiorniku superheterodynowym mieszacz? [49]

  Oddzielenie częstotliwości modulującej (fm) od częstotliwości fali nośnej (fn)
  Zmienia sygnał o częstotliwości pośredniej (fp) na częstotliwość odbieranej fali nośnej (fn)
  Zmienia sygnał w.cz. o częstotliwości odbieranej fali nośnej (fn) na stałą częstotliwość pośrednią (fp)