Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaki rodzaj modulacji jest używany w lotnictwie do łączności a paśmie HF (3 do 30 MHz) [18]

  Modulacja amplitudy emisja A3E
  Modulacja częstotliwości emisja F3E
  Modulacja amplitudy emisja J3E
 2. Jednostką pojemności elektrycznej źródła prądu stałego (ogniwa, akumulatora, baterii), jej skrótem i symbolem są: [4]

  Wolt, V, E
  Amper, A, I
  Amperogodzina, Ah, Ah
 3. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  8,33 kHz
  25 kHz
  12.5 kHz
 4. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  50 x 10^-6
  25 x 10^-6
  35 x 10^-6
 5. Radiostacje lotnicze VHF pracują z mocą około: [66]

  20 W
  100W
  50 W
 6. W czasie nadawania (simpleks) odbiornik naszej stacji: [64]

  Pozostaje włączony i odbiera docierające sygnały
  Pozostaje włączony ale nie odbiera docierających sygnałów
  Zostaje wyłączony
 7. Do czego służy stopień modulujący w nadajniku radiotelefonicznym? [37]

  Do nałożenia na falę nośną sygnału wielkiej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika
  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do nałożenia na falę nośną sygnału małej częstotliwości odzwierciadlającego informacje, którą fala nośna ma przenieść do odbiornika.
 8. Jaki jest warunek rezonansu w obwodzie składającym się z cewki L i kondensatora C? [10]

  XL – XC = 0
  XL – XC =/= 0
  XL + XC = 0
 9. Jaki jest zalecany odstęp międzykanałowy w lotniczym paśmie VHF? [22]

  12,5 kHz
  8,33 kHz
  25 kHz
 10. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji pokładowej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej stacji naziemnej pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [69]

  1 mV/m
  20 µV/m
  100 mV/m