Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. 1 MHz (megaherc) to: [6]

  10^9 Hz
  10^3 Hz
  10^6 Hz
 2. Jaki rodzaj modulacji jest stosowany w łączności radiotelefonicznej w lotniczym paśmie VHF? [12]

  Modulacja amplitudy
  Modulacja częstotliwości
  Modulacja fazy
 3. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  35 x 10^-6
  50 x 10^-6
  25 x 10^-6
 4. Do czego służy blokada szumów – squelch – w odbiorniku radiotelefonicznym? [57]

  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zakłóceń podczas odbioru korespondenta
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego wyłączenia wzmacniacza m.cz. na czas. kiedy do odbiornika nie dociera sygnał fali nośnej o częstotliwości na jaką jest nastrojony odbiornik
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zniekształceń podczas odbioru
 5. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  0,1 V/m
  1 mV/m
  75 µV/m
 6. W jaki sposób w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości uzyskuje się właściwą selekcję kanałów łączności? [53]

  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich filtrów kwarcowych
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie obwodu rezonansowego o bardzo dużej dobroci (Q)
  Właściwą selekcję kanałów łączności, w wzmacniaczu pośredniej częstotliwości, uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich obwodów rezonansowych
 7. Jednostką mocy, jej skrótem i symbolem są: [5]

  Watt, W, P
  Amperogodzina, Ah, Ah
  Amper, A, I
 8. Kiedy, według wymagań ICAO, uważa się łączność za niezawodną? [41]

  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-2
  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-5
  Kiedy jest nawiązana dwustronna łączność z dobrą, obustronną słyszalnością
 9. Dla jakiego odstępu międzykanałowego selektywność odbiornika może wynosić ± 8 kHz przy spadku wzmocnienia ¦ 6 dB? [29]

  8,33 kHz
  12.5 kHz
  25 kHz
 10. Jaki zakres częstotliwości w paśmie VHF jest wykorzystywane do pracy lotniczych urządzeń radiotelefonicznych? [11]

  108,000 do 117,975 MHz
  76 do 108 MHz
  118,000 do 136,975 MHz