Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Dla uzyskania niezawodnej łączność nadajnik stacji naziemnej powinien wygenerować w otoczeniu anteny odbiorczej samolotu pole elektromagnetyczne o natężeniu około: [68]

  1 mV/m
  75 µV/m
  0,1 V/m
 2. W lotnictwie w radiotelefonii stosuje się anteny: [61]

  Oddzielne dla odbioru i nadawania
  Wspólne dla toru nadawczego i odbiorczego
  Dowolne
 3. Jaką spełnia rolę w odbiorniku superheterodynowym mieszacz? [49]

  Zmienia sygnał w.cz. o częstotliwości odbieranej fali nośnej (fn) na stałą częstotliwość pośrednią (fp)
  Oddzielenie częstotliwości modulującej (fm) od częstotliwości fali nośnej (fn)
  Zmienia sygnał o częstotliwości pośredniej (fp) na częstotliwość odbieranej fali nośnej (fn)
 4. Jakie jest, według przepisów ICAO, dopuszczalne prawdopodobieństwo utraty lotniczej łączności radiowej? [31]

  P utraty <= 10^-3
  P utraty <= 10^-5
  P utraty <= 10^-6
 5. Do czego służy detektor w odbiorniku superheterodynowym? [54]

  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do wzmocnienia zmodulowanego sygnały pośredniej częstotliwości
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do demodulacji zmodulowanego sygnału pośredniej częstotliwości (oddzielenia sygnału m.cz. od częstotliwości nośnej przekształconej w mieszaczu w częstotliwość pośrednią)
  Detektor w odbiorniku superheterodynowym służy do oddzielenie od sygnału fali nośnej sygnału pośredniej częstotliwości
 6. Do czego służy w nadajniku generator w.cz.? [34]

  Do wytwarzania drgań elektrycznych o częstotliwości fali nośnej nadajnika
  Do nałożenia na sygnał fali nośnej sygnału modulującego
  Do wytwarzania drgań elektrycznych małej częstotliwości niezbędnych do modulacji fali nośnej
 7. Czułość odbiornika radiokomunikacyjnego jest określana w: [28]

  miliwatach
  mikrowoltach
  miliamperach
 8. Jaka jest wymagana stabilność częstotliwości delta f/f dla zakresu VHF przy odstępie międzykanałowym 25 kHz? [23]

  25 x 10^-6
  50 x 10^-6
  35 x 10^-6
 9. Do czego służy blokada szumów – squelch – w odbiorniku radiotelefonicznym? [57]

  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego wyłączenia wzmacniacza m.cz. na czas. kiedy do odbiornika nie dociera sygnał fali nośnej o częstotliwości na jaką jest nastrojony odbiornik
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zakłóceń podczas odbioru korespondenta
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zniekształceń podczas odbioru
 10. Anteny stosowane w łączności radiotelefonicznej to: [65]

  Rozbudowane systemy antenowe
  Anteny ramowe
  Anteny prętowe