Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Do czego służy wzmacniacz m.cz. w nadajniku radiotelefonicznym? [36]

  Do wzmocnienia zmodulowanej fali nośnej w celu uzyskania odpowiedniego poziomu modulacji
  Do wzmocnienia drgań elektrycznych pochodzących z mikrofonu do niezbędnego poziomu w celu zmodulowania fali nośnej nadajnika
  Do wzmocnienia drgań generatora w.cz. nadajnika w celu uzyskania mocy wyjściowej nadajnika jaka wynika z wymagań dla danej klasy urządzenia
 2. W czasie prowadzenia korespondencji (simpleks) możemy naszemu korespondentowi odpowiedzieć: [62]

  W dowolnym momencie korespondencji
  Jest to obojętne
  Po zakończeniu jego frazy
 3. Podstawową jednostką natężenia prądu, jego skrótem i symbolem są: [2]

  Wolt, V, E
  Ohm, O. R
  Amper, A, I
 4. Podstawową jednostką częstotliwości, jej skrótem i symbolem są: [3]

  Hertz, Hz. f
  Farad, F, C
  Ohm, O. R
 5. Jakie mikrofony mogą być używane w samolotach sportowych? [38]

  Mikrofony dynamiczne powszechnego użytku
  Mikrofony różnicowe
  Mikrofony kierunkowe
 6. W jakich jednostkach jest wyrażana pojemność akumulatora – baterii? [8]

  Watach
  Amperogodzinach
  Amperach
 7. Dlaczego załoga samolotu do komunikacji używa mikrofonów różnicowych? [71]

  Mikrofon różnicowy ma większą czułość
  Mikrofon różnicowy ma charakterystykę kierunkową
  Mikrofon różnicowy eliminuje hałasy pochodzące od pracującego silnika
 8. Kiedy, według wymagań ICAO, uważa się łączność za niezawodną? [41]

  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-5
  Kiedy jest nawiązana dwustronna łączność z dobrą, obustronną słyszalnością
  Kiedy prawdopodobieństwo utraty łączności P(utraty) jest mniejsze lub równe 10^-2
 9. Anteny stosowane w łączności radiotelefonicznej to: [65]

  Rozbudowane systemy antenowe
  Anteny ramowe
  Anteny prętowe
 10. Do czego służy blokada szumów – squelch – w odbiorniku radiotelefonicznym? [57]

  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego wyłączenia wzmacniacza m.cz. na czas. kiedy do odbiornika nie dociera sygnał fali nośnej o częstotliwości na jaką jest nastrojony odbiornik
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zakłóceń podczas odbioru korespondenta
  Blokada szumów w odbiorniku radiotelefonicznym służy do samoczynnego ograniczenia zniekształceń podczas odbioru