Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  wojskowych
  rządowych
 2. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
  108–118 MHz
  410–420 MHz / 420–430 MHz
 3. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
 4. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  rozporządzenie Rady Ministrów
  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
 5. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma i stała
 6. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  380–385 MHz / 390–399 MHz
  121,5 MHz i 123,1 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
 7. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  380–385 MHz / 390–399 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
 8. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  nie
  tak
  będzie za 3 lata
 9. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
 10. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  kraje Unii Europejskiej
  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
  kraje Unii Europejskiej i USA