Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
  kraje Unii Europejskiej i USA
  kraje Unii Europejskiej
 2. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  co 5 lat
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  w zależności od potrzeb
 3. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
 4. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma i stała
  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
 5. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
 6. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  200 kHz i 100 kHz
  25 kHz i 12,5 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz
 7. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
 8. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
 9. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
 10. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową