Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
 2. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
 3. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
 4. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko na temat warunków pogodowych
 5. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  tak
  nie
  będzie za 3 lata
 6. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
 7. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 3 razem z całą Europą
 8. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
 9. W jakich językach jest wydawany Regulamin Radiokomunikacyjny? [7]

  każdy kraj wydaje go we własnym języku
  w języku angielskim i rosyjskim
  wydawany jest w 3 językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim
 10. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  radiowe służby do badania kosmosu
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej