Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  200 kHz i 100 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz
  25 kHz i 12,5 kHz
 2. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
 3. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
 4. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
 5. W jakich językach jest wydawany Regulamin Radiokomunikacyjny? [7]

  wydawany jest w 3 językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim
  w języku angielskim i rosyjskim
  każdy kraj wydaje go we własnym języku
 6. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
 7. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
 8. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  radiowe służby do badania kosmosu
  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
 9. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  sprawdzania umiejętności pilotów
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
 10. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji