Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
  ruchoma, stała i satelitarna
 2. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  rozporządzenie Rady Ministrów
  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
 3. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
 4. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
 5. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  co 5 lat
 6. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
 7. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 8. Przeznaczenie jakich częstotliwości jest ujednolicone dla całego świata ? [14]

  niektórych zakresów częstotliwości dla telefonii komórkowej
  wszystkich przeznaczonych dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych, identyfikacyjnych – wykorzystywanych zwłaszcza w lotnictwie i w marynarce
  wszystkich w zakresie częstotliwości poniżej 1 GHz
 9. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
 10. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej