Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  tak
  nie
  będzie za 3 lata
 2. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  co 5 lat
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  w zależności od potrzeb
 3. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  ruchoma i stała
 4. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
 5. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
 6. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
 7. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
  w służbie telefonii komórkowej
 8. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
  ruchoma, stała i satelitarna
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
 9. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
 10. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
  tylko na temat warunków pogodowych