Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Radiostacje pokładowe służą do: [26]

  wyłącznych połączeń z kontrolerami ruchu lotniczego
  prowadzenia łączności radiowej przez pilotów z kierownikami lotów, dyspozytorami i zawiadowcami lotnisk, pracownikami wież kontrolnych i innymi pilotami.
  wyłącznych połączeń z innymi statkami powietrznymi
 2. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 3. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 3 razem z całą Europą
 4. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  sprawdzania umiejętności pilotów
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
 5. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
 6. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
 7. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  co 5 lat
 8. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
 9. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
 10. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb