Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
 2. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
 3. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  kraje Unii Europejskiej
  kraje Unii Europejskiej i USA
  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
 4. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
 5. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
 6. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
 7. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 8. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 9. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 10. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma i stała
  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa