Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 2. Kto ustala treść i zmiany Regulaminu Radiokomunikacyjnego? [3]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  kraje uczestniczące w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych (WRC)
 3. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
  ruchoma, stała i satelitarna
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
 4. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 5. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
 6. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
 7. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  radiowe służby do badania kosmosu
  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
 8. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 9. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
 10. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  121,5 MHz i 123,1 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz