Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
 2. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 3. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  410–420 MHz / 420–430 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
  108–118 MHz
 4. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
  ruchoma, stała i satelitarna
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
 5. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
 6. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  rządowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  wojskowych
 7. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
 8. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
  rozporządzenie Rady Ministrów
 9. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
 10. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne