Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  kraje Unii Europejskiej i USA
  kraje Unii Europejskiej
  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
 2. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 3. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
 4. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
 5. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
 6. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  25 kHz i 12,5 kHz
  200 kHz i 100 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz
 7. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma, stała i satelitarna
 8. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  będzie za 3 lata
  nie
  tak
 9. Radiostacje pokładowe służą do: [26]

  prowadzenia łączności radiowej przez pilotów z kierownikami lotów, dyspozytorami i zawiadowcami lotnisk, pracownikami wież kontrolnych i innymi pilotami.
  wyłącznych połączeń z innymi statkami powietrznymi
  wyłącznych połączeń z kontrolerami ruchu lotniczego
 10. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
  radiowe służby do badania kosmosu
  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne