Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  kraje Unii Europejskiej
  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
  kraje Unii Europejskiej i USA
 2. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
 3. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  tylko na temat warunków pogodowych
  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
 4. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  ruchoma i stała
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
 5. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  8,33 kHz i 25 kHz
  25 kHz i 12,5 kHz
  200 kHz i 100 kHz
 6. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 3 razem z całą Europą
 7. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
  rozporządzenie Rady Ministrów
 8. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  121,5 MHz i 123,1 MHz
 9. Przeznaczenie jakich częstotliwości jest ujednolicone dla całego świata ? [14]

  wszystkich w zakresie częstotliwości poniżej 1 GHz
  wszystkich przeznaczonych dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych, identyfikacyjnych – wykorzystywanych zwłaszcza w lotnictwie i w marynarce
  niektórych zakresów częstotliwości dla telefonii komórkowej
 10. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  rządowych
  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych