Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
 2. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko na temat warunków pogodowych
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
 3. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  radiowe służby do badania kosmosu
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
 4. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  rządowych
 5. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
 6. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  co 5 lat
 7. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
 8. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  410–420 MHz / 420–430 MHz
  108–118 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
 9. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
 10. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych