Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jakich językach jest wydawany Regulamin Radiokomunikacyjny? [7]

  wydawany jest w 3 językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim
  każdy kraj wydaje go we własnym języku
  w języku angielskim i rosyjskim
 2. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
  w służbie telefonii komórkowej
 3. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
 4. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
 5. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
 6. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
 7. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
 8. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
  rozporządzenie Rady Ministrów
  ustawę Prawo telekomunikacyjne
 9. Kto ustala treść i zmiany Regulaminu Radiokomunikacyjnego? [3]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  kraje uczestniczące w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych (WRC)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
 10. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz