Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
 2. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  rządowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
 3. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  radiowe służby do badania kosmosu
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
 4. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
 5. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
 6. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
 7. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
 8. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
 9. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma i stała
 10. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca