Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  co 5 lat
 2. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
 3. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
 4. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
 5. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  8,33 kHz i 25 kHz
  200 kHz i 100 kHz
  25 kHz i 12,5 kHz
 6. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
 7. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
 8. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  radiowe służby do badania kosmosu
  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
 9. W jakich językach jest wydawany Regulamin Radiokomunikacyjny? [7]

  każdy kraj wydaje go we własnym języku
  w języku angielskim i rosyjskim
  wydawany jest w 3 językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim
 10. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb