Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  8,33 kHz i 25 kHz
  25 kHz i 12,5 kHz
  200 kHz i 100 kHz
 2. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
 3. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
 4. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
 5. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
 6. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
 7. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
  tylko na temat warunków pogodowych
  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
 8. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
 9. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
 10. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność