Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma, stała i satelitarna
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
 2. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 3. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
 4. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
 5. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  wojskowych
  rządowych
 6. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
 7. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
 8. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
 9. Przeznaczenie jakich częstotliwości jest ujednolicone dla całego świata ? [14]

  niektórych zakresów częstotliwości dla telefonii komórkowej
  wszystkich w zakresie częstotliwości poniżej 1 GHz
  wszystkich przeznaczonych dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych, identyfikacyjnych – wykorzystywanych zwłaszcza w lotnictwie i w marynarce
 10. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  kraje Unii Europejskiej i USA
  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
  kraje Unii Europejskiej