Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
 2. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
 3. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 4. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  380–385 MHz / 390–399 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
  121,5 MHz i 123,1 MHz
 5. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma, stała i satelitarna
  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
 6. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
 7. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
 8. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  410–420 MHz / 420–430 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
  108–118 MHz
 9. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
 10. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  rządowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  wojskowych