Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
  410–420 MHz / 420–430 MHz
  108–118 MHz
 2. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
 3. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
 4. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
 5. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
 6. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
 7. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  co 5 lat
  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
 8. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
 9. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
 10. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz