Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
 2. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
 3. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
 4. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 5. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
 6. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
 7. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
 8. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
 9. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 10. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma i stała
  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa