Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 2. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  sprawdzania umiejętności pilotów
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
 3. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  rozporządzenie Rady Ministrów
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
 4. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 5. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  200 kHz i 100 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz
  25 kHz i 12,5 kHz
 6. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 7. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  tak
  nie
  będzie za 3 lata
 8. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
 9. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
 10. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego