Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
 2. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 3. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
 4. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 5. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  co 5 lat
 6. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
 7. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  25 kHz i 12,5 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz
  200 kHz i 100 kHz
 8. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 9. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  nie
  będzie za 3 lata
  tak
 10. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe