Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
 2. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 3. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  radiowe służby do badania kosmosu
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
 4. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
 5. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  rządowych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
 6. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  rządowych
  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
 7. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  sprawdzania umiejętności pilotów
  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
 8. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
 9. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 10. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego