Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
 2. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  121,5 MHz i 123,1 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
 3. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
 4. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
 5. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  nie
  będzie za 3 lata
  tak
 6. Przeznaczenie jakich częstotliwości jest ujednolicone dla całego świata ? [14]

  wszystkich w zakresie częstotliwości poniżej 1 GHz
  wszystkich przeznaczonych dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych, identyfikacyjnych – wykorzystywanych zwłaszcza w lotnictwie i w marynarce
  niektórych zakresów częstotliwości dla telefonii komórkowej
 7. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  rządowych
  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
 8. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
 9. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
 10. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  25 kHz i 12,5 kHz
  200 kHz i 100 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz