Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jakich językach jest wydawany Regulamin Radiokomunikacyjny? [7]

  wydawany jest w 3 językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim
  każdy kraj wydaje go we własnym języku
  w języku angielskim i rosyjskim
 2. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
 3. Kto należy do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [5]

  kraje Unii Europejskiej
  kraje Unii Europejskiej i USA
  prawie wszystkie kraje świata (blisko 200 krajów)
 4. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 3 razem z całą Europą
 5. Jaka jest szerokość kanałów radiowych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej? [22]

  25 kHz i 12,5 kHz
  200 kHz i 100 kHz
  8,33 kHz i 25 kHz
 6. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
 7. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 8. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
 9. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
 10. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma, stała i satelitarna
  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa