Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
 2. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
 3. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
 4. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
 5. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
 6. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  co 5 lat
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
 7. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
 8. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
  tylko na temat warunków pogodowych
 9. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  wojskowych
  rządowych
 10. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)