Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  rozporządzenie Rady Ministrów
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
  ustawę Prawo telekomunikacyjne
 2. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
 3. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko na temat warunków pogodowych
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
 4. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
 5. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  ruchoma i stała
 6. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 7. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 8. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
 9. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
 10. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu