Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
 2. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 3. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  ruchoma i stała
 4. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
 5. Jak często modyfikowany jest Regulamin Radiokomunikacyjny ? [4]

  w zależności od potrzeb
  praktycznie po każdej Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (co 3-4 lata)
  co 5 lat
 6. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 7. Kto wydaje Regulamin Radiokomunikacyjny? [1]

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)
  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
 8. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  108–118 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
  410–420 MHz / 420–430 MHz
 9. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
 10. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  nie
  tak
  będzie za 3 lata