Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  rządowych
  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
 2. Jakie służby radiokomunikacyjne mogą być stosowane dodatkowo w lotnictwie? [35]

  różne służby radiodyfuzyjne, w tym radiofoniczne
  służba rozgłaszania do emisji sygnałów ostrzegawczych, wywoławczych lub komunikatów pogodowych, służba stała do łączności między radiostacjami lotniskowymi oraz służby satelitarne: ruchoma lotnicza i nawigacji lotniczej
  radiowe służby do badania kosmosu
 3. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 4. W jakich językach jest wydawany Regulamin Radiokomunikacyjny? [7]

  w języku angielskim i rosyjskim
  każdy kraj wydaje go we własnym języku
  wydawany jest w 3 językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim
 5. Jakie urządzenia są stosowane w radiolokalizacji lotniczej? [34]

  radiowe urządzenia, które zmieszczą się na pokładzie samolotu
  urządzenia radarowe (radary pierwotne i wtórne) z obrotowymi antenami
  różne radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze
 6. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
  tylko na temat warunków pogodowych
 7. Radiostacje pokładowe służą do: [26]

  prowadzenia łączności radiowej przez pilotów z kierownikami lotów, dyspozytorami i zawiadowcami lotnisk, pracownikami wież kontrolnych i innymi pilotami.
  wyłącznych połączeń z kontrolerami ruchu lotniczego
  wyłącznych połączeń z innymi statkami powietrznymi
 8. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb
  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 9. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  ruchoma i stała
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
 10. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca