Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 2. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie telefonii komórkowej
 3. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
 4. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
 5. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  sprawdzania umiejętności pilotów
  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
 6. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
 7. Przeznaczenie jakich częstotliwości jest ujednolicone dla całego świata ? [14]

  wszystkich przeznaczonych dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych, identyfikacyjnych – wykorzystywanych zwłaszcza w lotnictwie i w marynarce
  niektórych zakresów częstotliwości dla telefonii komórkowej
  wszystkich w zakresie częstotliwości poniżej 1 GHz
 8. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
 9. Kto ustala treść i zmiany Regulaminu Radiokomunikacyjnego? [3]

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
  kraje uczestniczące w Światowych Konferencjach Radiokomunikacyjnych (WRC)
 10. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich