Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  nie
  będzie za 3 lata
  tak
 2. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
 3. Czy radiowe urządzenia nawigacyjne muszą być stosowane w lotnictwie amatorskim? [32]

  tak, jeżeli długość lotu przekracza 100 km od lotniska macierzystego
  nie, używanie takich urządzeń w lotnictwie amatorskim jest zabronione
  nie, ale mogą być instalowane na pokładach samolotów sportowych, szybowców i balonów startujących w zawodach
 4. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  sprawdzania umiejętności pilotów
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
 5. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
 6. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
 7. Czy są wspólne częstotliwości dla radiokomunikacji lotniczej i morskiej? [36]

  tak, ale są to częstotliwości przeznaczone dla celów ratowniczych, ostrzegawczych, alarmowych, wywoławczych i identyfikacyjnych
  nie, bo te służby mogą sobie wtedy wzajemnie zakłócać łączność
  tak, ale tylko dla lotnictwa pasażerskiego i żeglugi pasażerskiej
 8. Radiostacje pokładowe służą do: [26]

  wyłącznych połączeń z innymi statkami powietrznymi
  wyłącznych połączeń z kontrolerami ruchu lotniczego
  prowadzenia łączności radiowej przez pilotów z kierownikami lotów, dyspozytorami i zawiadowcami lotnisk, pracownikami wież kontrolnych i innymi pilotami.
 9. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
 10. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości