Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Częstotliwość podstawowa to częstotliwość radiowa: [23]

  dowolna, na której aktualnie prowadzona jest łączność
  przydzielona statkowi powietrznemu jako pierwszorzędna do łączności powietrze – ziemia w sieci radiotelefonicznej
  nie zajęta przez inne stacje pracujące w sieci, wybrana przez operatora
 2. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
 3. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości zostało ujednolicone dla całego świata? [12]

  nie, każdy kraj może przeznaczać i wykorzystywać częstotliwości według własnych potrzeb
  nie - świat został podzielony na 3 Regiony, między którymi są różnice w przeznaczeniach częstotliwości dla różnych zastosowań
  tak, przeznaczenie zakresów częstotliwości jest ujednolicone dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych
 4. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
 5. Podstawowy zakres częstotliwości dla radiostacji pokładowych to: [37]

  108–118 MHz
  410–420 MHz / 420–430 MHz
  dla łączności powietrze – ziemia podstawowy zakres: 118–137 MHz, dla łączności satelitarnej: 1545–1555 MHz i 1646,5–1656,5 MHz
 6. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
 7. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
 8. Które z poniżej wymienionych służb są stosowane przez pilotów statków powietrznych? [20]

  ruchoma lotnicza i radionawigacja lotnicza
  ruchoma i stała
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
 9. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu
  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
 10. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  121,5 MHz i 123,1 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz