Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie są ograniczenia w używaniu radiostacji pokładowych? [28]

  zabronione są rozmowy z pilotami innych statków powietrznych
  zabronione jest prowadzenie rozmów na tematy osobiste, prywatne, reklamowe, handlowe (za wyjątkiem lotnictwa zawodowego)
  zabronione są rozmowy po zachodzie słońca
 2. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
 3. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
 4. W co powinien być dodatkowo wyposażony statek powietrzny lecący nad morzem? [39]

  dodatkową radiostację pokładową pracującą na częstotliwościach morskich
  kamizelki ratownicze i rakiety sygnalizacyjne
  kamizelki ratownicze i składane szalupy ratunkowe
 5. Najważniejszą częścią Regulaminu Radiokomunikacyjnego jest: [11]

  procedury prowadzenia łączności radiowej dla wszystkich radiostacji
  zbiór map zasięgów radiostacji lotniczych
  Tablica Przeznaczeń Częstotliwości, która dokładnie określa podział całego widma fal radiowych dla wszystkich służb radiokomunikacyjnych i dla innych potrzeb
 6. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych w niebezpieczeństwie to: [38]

  450–460 MHz / 460–470 MHz
  380–385 MHz / 390–399 MHz
  121,5 MHz i 123,1 MHz
 7. Częstotliwości ratownicze dla statków powietrznych lecących nad morzem to: [40]

  380–385 MHz / 390–399 MHz
  450–460 MHz / 460–470 MHz
  500 kHz, 2182 kHz, 156,3 MHz, 156,8 MHz
 8. Ile służb radiokomunikacyjnych jest opisanych w Regulaminie Radiokomunikacyjnym? [18]

  tylko 3 służby – lądowa, lotnicza i morska
  w Europie jest kilkanaście służb radiokomunikacyjnych
  ponad 40 służb radiokomunikacyjnych oraz innych użytkowników widma fal radiowych (np. dla celów przemysłowych, naukowych i medycznych)
 9. Radiowe urządzenia nawigacyjne są stosowane: [31]

  tylko na statkach powietrznych o rozpiętości skrzydeł ponad 50 m
  na pokładach samolotów pasażerskich, transportowych, śmigłowców
  obowiązkowo na wszystkich statkach powietrznych
 10. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb