Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy w Europie jest określone jednolite przeznaczenie zakresów częstotliwości? [15]

  tak, ale tylko dla krajów Unii Europejskiej
  tak - w europejskiej tablicy przeznaczeń częstotliwości zwanej Wspólnym Europejskim Przeznaczeniem (ECA)
  nie, każdy kraj przeznacza i wykorzystuje częstotliwości według własnych potrzeb
 2. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (OR) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (OR), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [25]

  poruszających się głównie poza cywilnymi korytarzami powietrznymi
  rządowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
 3. Podstawowe służby radiokomunikacyjne przeznaczone do stosowania w lotnictwie to: [19]

  ruchoma, stała i satelitarna
  radiotelefoniczna, nawigacyjna i radarowa
  ruchoma lotnicza, radionawigacja lotnicza i radiolokalizacja lotnicza
 4. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 5. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
  w Regionie 3 razem z całą Europą
 6. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  rozporządzenie Rady Ministrów
 7. Czy przeznaczenie zakresów częstotliwości jest prawnie regulowane w poszczególnych krajach? [16]

  nie ma takiej potrzeby, każdy kraj musi stosować się do przepisów Regulaminu Radiokomunikacyjnego
  tak, ale w uzgodnieniu z krajami sąsiednimi
  tak - wiele administracji łączności na świecie wydaje własne krajowe tablice przeznaczeń częstotliwości oparte o tablicę zawartą w Regulaminie Radiokomunikacyjnym
 8. Czy Polska jest członkiem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)? [6]

  będzie za 3 lata
  tak
  nie
 9. W jakiej służbie radiokomunikacyjnej pracują radiostacje pokładowe? [21]

  w służbie telefonii komórkowej
  w służbie radiotelefonicznej
  w służbie ruchomej lotniczej i służbie ruchomej lotniczej satelitarnej
 10. Na czym polega stosowanie radiokomunikacyjnej służby nawigacji lotniczej? [30]

  umożliwia loty statku powietrznego po zachodzie słońca
  dostarcza pilotom różnych informacji nawigacyjnych emitowanych przez tzw. radiolatarnie lotnicze, co poprawia bezpieczeństwo lotów
  zastępuje pilotowi mapę trasy lotu