Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Antena pokładowa to:

  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
 2. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
 3. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
 4. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  semiduplex
  duplex
  simplex
 5. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  1
  2
  3
 6. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
 7. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  poprawia sprawno%ć akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
 8. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania
 9. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  2
  3
 10. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem