Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość pracy ATC
 2. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
 3. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
 4. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
 5. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
  wciśnięcie przycisku mikrofonu
  wciśnięcie łącznika ON
 6. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  simplex
  semiduplex
 7. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  2
  1
  3
 8. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  nacisnąć przycisk IDENT
 9. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
 10. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
  odpowiedzieć podając znaki statku
  nacisnąć PULL IDENT