Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  2
  3
  1
 2. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
  polegająca na długich cyklach nadawania
 3. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
 4. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  122,200 – 122,900 MHz
  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 5. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  A3E
  GFSK
  F3E
 6. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  2
  3
 7. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 8. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
 9. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  rządowe i wojskowe
  cywilne i rządowe
  cywilne
 10. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
  transponder uległ awarii