Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Antena pokładowa to:

  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
 2. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
 3. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
 4. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  odpowiedzieć podając znaki statku
  nacisnąć PULL IDENT
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
 5. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 6. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
 7. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  do łączności fonicznej
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
 8. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
 9. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
  polegająca na długich cyklach nadawania
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
 10. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)