Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  A3E
  GFSK
  F3E
 2. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 3. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
  odpowiedzieć podając znaki statku
  nacisnąć PULL IDENT
 4. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
 5. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
 6. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  2
  1
  3
 7. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
 8. Antena pokładowa to:

  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
 9. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  118,000 – 136,975 MHz
  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
 10. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  simplex
  duplex
  semiduplex