Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić 3 dB
  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
 2. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
 3. Antena pokładowa to:

  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
 4. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  122,200 – 122,900 MHz
  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 5. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 6. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  po uruchomieniu silnika samolotu
  przed uruchomieniem silnika samolotu
  w zależności od decyzji pilota
 7. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
 8. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  nacisnąć przycisk IDENT
  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
 9. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
 10. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania