Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 2. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  GFSK
  A3E
  F3E
 3. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  po uruchomieniu silnika samolotu
  przed uruchomieniem silnika samolotu
 4. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  1
  2
 5. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  simplex
  semiduplex
 6. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
 7. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  122,200 – 122,900 MHz
  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 8. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
 9. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 10. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej