Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania
  w stanie całkowitego rozładowania
 2. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  A3E
  GFSK
  F3E
 3. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
 4. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
 5. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  wciśnięcie łącznika ON
  wciśnięcie przycisku mikrofonu
  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
 6. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 7. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 8. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
 9. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
 10. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  do łączności fonicznej