Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  nacisnąć PULL IDENT
  odpowiedzieć podając znaki statku
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
 2. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
 3. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  rządowe i wojskowe
  cywilne
 4. Antena pokładowa to:

  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
 5. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
 6. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
 7. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
 8. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  simplex
  duplex
  semiduplex
 9. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  do łączności fonicznej
 10. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  po uruchomieniu silnika samolotu
  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu