Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  częstotliwość pracy ATC
 2. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
 3. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
 4. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  semiduplex
  simplex
  duplex
 5. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
 6. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
 7. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
 8. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  2
  1
  3
 9. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  poprawia sprawno%ć akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
 10. Transponder KT76A to:

  transponder pracujący z modem A i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość)
  transponder pracujący z modem B i określający wysokość statku powietrznego
  transponder pracujący z modem AC i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość) oraz jego wysokość