Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  semiduplex
  simplex
 2. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do łączności fonicznej
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
 3. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
 4. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  nacisnąć przycisk IDENT
 5. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  po uruchomieniu silnika samolotu
  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu
 6. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne
  rządowe i wojskowe
  cywilne i rządowe
 7. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
 8. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
 9. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  poprawia sprawno%ć akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
 10. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych