Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
 2. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
 3. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  nacisnąć przycisk IDENT
 4. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
 5. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  po uruchomieniu silnika samolotu
  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu
 6. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 7. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
 8. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  3
  1
  2
 9. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych
 10. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR