Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  rządowe i wojskowe
  cywilne
 2. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  nie ma takiego zalecenia
 3. Antena pokładowa to:

  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
 4. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
 5. Transponder KT76A to:

  transponder pracujący z modem B i określający wysokość statku powietrznego
  transponder pracujący z modem AC i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość) oraz jego wysokość
  transponder pracujący z modem A i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość)
 6. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  2
  1
 7. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  A3E
  GFSK
  F3E
 8. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
 9. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  118,000 – 136,975 MHz
  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
 10. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
  ustawienia przez pilota MODU transpondera