Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych
 2. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  semiduplex
  duplex
  simplex
 3. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
 4. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 5. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
 6. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
 7. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do łączności fonicznej
 8. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość pracy ATC
 9. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  cywilne
  rządowe i wojskowe
 10. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora