Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
 2. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  po uruchomieniu silnika samolotu
  przed uruchomieniem silnika samolotu
 3. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
 4. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
 5. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  3
  2
 6. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  do łączności fonicznej
 7. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość pracy ATC
  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
 8. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
 9. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
 10. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania