Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  polegająca na długich cyklach nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
 2. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  rządowe i wojskowe
  cywilne
 3. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić 3 dB
  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
 4. Antena pokładowa to:

  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
 5. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  118,000 – 136,975 MHz
  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
 6. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
 7. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
 8. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  nie ma takiego zalecenia
  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
 9. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
 10. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność