Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  3
  2
 2. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość pracy ATC
 3. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
 4. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
 5. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
 6. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
 7. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania
 8. Antena pokładowa to:

  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
 9. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu
  po uruchomieniu silnika samolotu
 10. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  powinno wynosić 3 dB