Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  częstotliwość pracy ATC
 2. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
  transponder uległ awarii
 3. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych
 4. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
 5. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie naładowania
  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 6. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
 7. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
 8. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  nacisnąć PULL IDENT
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
  odpowiedzieć podając znaki statku
 9. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  polegająca na długich cyklach nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
 10. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  3
  2