Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  nacisnąć PULL IDENT
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
  odpowiedzieć podając znaki statku
 2. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
 3. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 4. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
 5. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
 6. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 7. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  2
  3
 8. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
 9. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
 10. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności