Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  semiduplex
  simplex
 2. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  polegająca na długich cyklach nadawania
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
 3. Naładowany akumulator zasilacza o pojemności 10 Ah w czasie rozładowywania dostarcza prądu o natężeniu 1A przez okres:

  5 godzin
  10 godzin
  15 godzin
 4. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
 5. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
 6. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
 7. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
 8. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu
  po uruchomieniu silnika samolotu
 9. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  nacisnąć przycisk IDENT
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
 10. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X