Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
  polegająca na długich cyklach nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
 2. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  częstotliwość pracy ATC
 3. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
 4. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 5. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
 6. Naładowany akumulator zasilacza o pojemności 10 Ah w czasie rozładowywania dostarcza prądu o natężeniu 1A przez okres:

  15 godzin
  5 godzin
  10 godzin
 7. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie całkowitego rozładowania
 8. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  do łączności fonicznej
 9. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
 10. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo