Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne
  rządowe i wojskowe
  cywilne i rządowe
 2. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do łączności fonicznej
 3. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych
 4. Antena pokładowa to:

  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
 5. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  2
  1
 6. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  po uruchomieniu silnika samolotu
  przed uruchomieniem silnika samolotu
 7. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
  polegająca na długich cyklach nadawania
 8. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić 3 dB
  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
 9. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  1
  2
  3
 10. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ