Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
 2. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
  wciśnięcie łącznika ON
  wciśnięcie przycisku mikrofonu
 3. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
 4. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
 5. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość pracy ATC
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  ostatnio używana częstotliwość
 6. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
 7. Naładowany akumulator zasilacza o pojemności 10 Ah w czasie rozładowywania dostarcza prądu o natężeniu 1A przez okres:

  5 godzin
  10 godzin
  15 godzin
 8. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  2
  1
 9. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  3
  2
  1
 10. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych