Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość pracy ATC
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
 2. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
 3. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 4. Antena pokładowa to:

  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
 5. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  1
  2
 6. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  nacisnąć przycisk IDENT
 7. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
 8. Transponder KT76A to:

  transponder pracujący z modem B i określający wysokość statku powietrznego
  transponder pracujący z modem AC i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość) oraz jego wysokość
  transponder pracujący z modem A i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość)
 9. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  powinno wynosić 3 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
 10. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
  118,000 – 136,975 MHz