Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
 2. Antena pokładowa to:

  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
 3. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
 4. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
 5. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  wciśnięcie łącznika ON
  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
  wciśnięcie przycisku mikrofonu
 6. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
  nacisnąć przycisk IDENT
 7. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
 8. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych
 9. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  nacisnąć przycisk IDENT
 10. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej