Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  semiduplex
  duplex
  simplex
 2. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
 3. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  rządowe i wojskowe
  cywilne
 4. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 5. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
 6. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  wciśnięcie przycisku mikrofonu
  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
  wciśnięcie łącznika ON
 7. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  2
  3
  1
 8. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
 9. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  do łączności fonicznej
 10. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X