Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  rządowe i wojskowe
  cywilne
  cywilne i rządowe
 2. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
 3. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość pracy ATC
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
 4. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 5. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
 6. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
 7. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  118,000 – 136,975 MHz
  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
 8. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
 9. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
  wciśnięcie przycisku mikrofonu
  wciśnięcie łącznika ON
 10. Transponder KT76A to:

  transponder pracujący z modem A i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość)
  transponder pracujący z modem AC i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość) oraz jego wysokość
  transponder pracujący z modem B i określający wysokość statku powietrznego