Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
 2. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
 3. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
 4. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych
 5. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania
 6. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
 7. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  nacisnąć PULL IDENT
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
  odpowiedzieć podając znaki statku
 8. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
 9. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  simplex
  semiduplex
 10. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  po uruchomieniu silnika samolotu
  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu