Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  nie ma takiego zalecenia
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
 2. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  polegająca na długich cyklach nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
 3. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
 4. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
 5. Antena pokładowa to:

  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
 6. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
 7. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  1
  2
 8. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  GFSK
  A3E
  F3E
 9. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
 10. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  semiduplex
  simplex
  duplex