Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  225 – 400 MHz
  122,200 – 122,900 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 2. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość pracy ATC
  ostatnio używana częstotliwość
  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
 3. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne
  cywilne i rządowe
  rządowe i wojskowe
 4. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 5. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
 6. Antena pokładowa to:

  antena przełączana w zależności od realizowanej funkcji (nadawanie/odbiór)
  zespół specjalnych anten nadawczo-odbiorczych
  oddzielna antena nadawcza i oddzielna antena odbiorcza
 7. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  polegająca na długich cyklach nadawania
  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
 8. Naładowany akumulator zasilacza o pojemności 10 Ah w czasie rozładowywania dostarcza prądu o natężeniu 1A przez okres:

  15 godzin
  5 godzin
  10 godzin
 9. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  semiduplex
  simplex
 10. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  odpowiedzieć podając znaki statku
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
  nacisnąć PULL IDENT