Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  cywilne
  rządowe i wojskowe
 2. Naładowany akumulator zasilacza o pojemności 10 Ah w czasie rozładowywania dostarcza prądu o natężeniu 1A przez okres:

  15 godzin
  5 godzin
  10 godzin
 3. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  A3E
  F3E
  GFSK
 4. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
 5. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie całkowitego rozładowania
 6. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  wszystkich statków powietrznych
  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
 7. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  122,200 – 122,900 MHz
  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 8. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  3
  2
  1
 9. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 10. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ