Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu
  po uruchomieniu silnika samolotu
 2. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  1
  2
  3
 3. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
 4. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
 5. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  simplex
  semiduplex
 6. Wzajemne usytuowanie anteny i jej przeciwwagi:

  nie ma istotnego wpływu na zasięg radiostacji pokładowej
  jest obojętne dla uzyskiwanego zasięgu
  ma istotny wpływ na zasięg radiostacji pokładowej
 7. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
 8. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
 9. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 10. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  rządowe i wojskowe
  cywilne
  cywilne i rządowe