Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  poprawia sprawno%ć akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
 2. W radiostacji RS-6101 przełączenie anteny do pracy w trybie nadawania jest osiągane przez:

  ustawienie odpowiedniego poziomu głośności za pomocą VOL
  wciśnięcie łącznika ON
  wciśnięcie przycisku mikrofonu
 3. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  semiduplex
  duplex
  simplex
 4. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem
  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  nie ma takiego zalecenia
 5. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 6. Transponder KT76A to:

  transponder pracujący z modem A i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość)
  transponder pracujący z modem AC i określający położenia statku powietrznego (azymut, odległość) oraz jego wysokość
  transponder pracujący z modem B i określający wysokość statku powietrznego
 7. Dla potrzeb lotnictwa szybowcowego wykorzystywany jest zakres częstotliwości:

  122,200 – 122,900 MHz
  225 – 400 MHz
  118,000 – 136,975 MHz
 8. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
 9. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
 10. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X