Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania
  w stanie całkowitego rozładowania
 2. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
 3. Transponder pokładowy można włączyć do pracy:

  w zależności od decyzji pilota
  przed uruchomieniem silnika samolotu
  po uruchomieniu silnika samolotu
 4. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
 5. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
 6. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 7. ATC (Air Traffic Control) prosi o identyfikacje. W radiostacji KX 155 należy:

  nacisnąć PULL IDENT
  odpowiedzieć podając znaki statku
  ustawić częstotliwość ATC w oknie NAV i prowadzić korespondencję
 8. Efektywne tłumienie zakłóceń od kanałów sąsiednich:

  powinno wynosić nie mniej niż 60 dB
  nie ma istotnego wpływu na pracę w kanale częstotliwości
  powinno wynosić 3 dB
 9. Pozostawienie włączonej radiostacji na dłuższy okres:

  poprawia sprawno%ć akumulatora
  może doprowadzić do całkowitego rozładowania akumulatora
  nie ma wpływu na stan naładowania akumulatora
 10. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod