Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
 2. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
 3. Aby spowodować zmianę częstotliwości co 25 kHz w radiostacji KX 125 należy:

  obrócić w prawo większe pokrętło PULL/25X
  wcisnąć mniejsze pokrętło PULL/25X
  obrócić w prawo mniejsze pokrętło PULL/25X
 4. System ACARS (Aircraft Addressing and Reporting System) służy:

  do łączności fonicznej
  do odbioru komunikatów o stanie pogody
  wyłącznie do automatycznej wymiany depesz telegraficznych
 5. Głównym celem stosowania przeciwwag w systemach antenowych naziemnych i pokładowych radiostacji lotniczych jest:

  ukierunkowanie wypromieniowanej przez antenę radiostacji wiązki fali radiowej, co daje efekt znacznego zwiększenia zasięgu łączności
  zwiększenie czułości odbiornika radiostacji
  zwiększenie mocy nadajnika radiostacji
 6. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 przeciwwaga anteny to część oznaczona numerem:

  2
  3
  1
 7. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 8. Aby włączyć blokadę szumów w pracującej radiostacji RS 6102 należy:

  ustawić VOL w skrajnym lewym położeniu, włączyć SQ
  ustawić żądany poziom głośności, włączyć SQ
  blokada szumów włącza się samoistnie przy przekroczeniu określonego poziomu hałasu
 9. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie naładowania
  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 10. Zalecenie ograniczenia czasu nadawania w stosunku do czasu odbioru w statkach powietrznych z zasilaniem wyłącznie bateryjnym wynika z:

  zwiększonego poboru energii w czasie nadawania
  nie ma takiego zalecenia
  zabezpieczenia anteny przed przeciążeniem