Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  cywilne i rządowe
  rządowe i wojskowe
  cywilne
 2. System SELCAL pozwala na nadanie wiadomości adresowanej do:

  statku, który posiada przydzielony unikalny kod nadawany tonowo
  wszystkich statków powietrznych, które mają przydzielony kod
  wszystkich statków powietrznych
 3. W transponderze KX76A, oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 okna i znajdujące się pod nimi pokrętła służą do:

  ustawienia przez pilota MODU transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota częstotliwości pracy transpondera
  ręcznego wprowadzenia przez pilota czterocyfrowego kodu transpondera w celu identyfikacji statku powietrznego na monitorach służb kontroli ruchu lotniczego
 4. Aby przygotować radiostację do pracy na częstotliwości 118,150 MHz należy:

  wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0, włączyć SQ, wyregulować głośność
  włączyć SQ, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
  włączyć ON, ustawić poziom głośności przy użyciu VOL, wybrać częstotliwość naciskając klawisze w kolejności : 1, 1, 8, 1, 5, 0
 5. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
 6. Radiostacja foniczna w lotnictwie pracuje w systemie:

  duplex
  simplex
  semiduplex
 7. Aby przygotować radiostację RS-6101 do pracy na częstotliwości 122,900 MHz należy:

  wcisnąć ON, wybrać klawiszami kolejno: 1, 2, 2, 9, ustawić przy pomocy VOL poziom głośności
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 9, ustawić poziom głośności przy pomocy VOL
  wcisnąć ON, wcisnąć klawisz 1, ustawić poziom głośności, włączyć blokadę szumów SQ
 8. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  nacisnąć przycisk IDENT
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
 9. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
 10. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
  w stanie naładowania