Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Po włączeniu radiostacji KX125, w aktywnym oknie częstotliwości COMM pojawiła się wartość nominału częstotliwości. Jest to:

  częstotliwość najsilniejszego sygnału innej stacji
  częstotliwość pracy ATC
  ostatnio używana częstotliwość
 2. W czasie lotu, z punktu widzenia racjonalnej eksploatacji radiostacji przy zasilaniu bateryjnym korzystniejsza jest praca:

  częstsza, ale z krótkim okresem nadawania
  polegająca na długich cyklach nadawania
  sposób pracy nie ma wpływu na racjonalne wykorzystanie baterii
 3. Aby wybrać w radiostacji KY 196A wprowadzone do pamięci częstotliwości należy:

  użyć przycisku szybkiego przenoszenia częstotliwości (flip-flop)
  wcisnąć pokrętło 25X
  wybrać żądaną częstotliwość za pomocą pokrętła regulacji częstotliwości
 4. Aby przekazać informację o awarii radiostacji pokładowej za pomocą transpondera KT-76A należy:

  pokrętłami ustawić kod 7 6 0 0
  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycję ALT
 5. W stacjonarnej antenie lotniczej VHF SAL-6011 element promieniujący to część oznaczona numerem:

  3
  2
  1
 6. Podstawowy rodzaj emisji wykorzystywany w łączności fonicznej w lotnictwie to:

  GFSK
  A3E
  F3E
 7. ATC (Air Traffic Control) poprosiła o identyfikację. W transponderze KT-76A należy:

  nacisnąć przycisk IDENT
  ustawić przełącznik WYBÓR FUNKCJI w pozycji SBY
  pokrętłami ustawić kod 7 5 0 0
 8. W transponderze KT-76A migająca dioda IDENT przekazuje następującą informację pilotowi:

  transponder uległ awarii
  samolot jest w zasięgu Radaru Wtórnego SSR
  samolot jest w zasięgu Radaru Pierwotnego ASR
 9. Akumulator powinien być przechowywany:

  w stanie całkowitego rozładowania
  w stanie naładowania
  w stanie rozładowania do 50% swej pojemności znamionowej
 10. Zakres częstotliwości 225 – 400 MHz wykorzystywany jest przez statki powietrzne:

  rządowe i wojskowe
  cywilne i rządowe
  cywilne