Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie są typy znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych? [35]

  typ samolotu, nazwa przewoźnika
  znak rejestracyjny statku powietrznego lub oznacznik towarzystwa lotniczego i cztery ostatnie znaki znaku rejestracyjnego lub numer rejsu lub typ statku powietrznego lub przeznaczenie statku powietrznego.
  samolotowe, szybowcowe, balonowe
 2. Co to jest łączność operacyjna ze statkiem powietrznym? [10]

  łączność podczas konfliktu zbrojnego
  łączność pomiędzy operatorem statku powietrznego i załogą
  łączność w sytuacji alarmowej
 3. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  nie ma takiego zakazu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
 4. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

  prognozy meteorologiczne
  statystyki lotu
  dane operacyjne przewoźnika
 5. Na jakiej częstotliwości radiowej należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie? [52]

  na 121,500 MHz lub 123,100 MHz
  na ostatnio używanej częstotliwości lub 121,500 MHz
  na dowolnej częstotliwości lotniczej
 6. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
  na prośbę operatora stacji naziemnej
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
 7. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  tylko 121,500 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
 8. Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych. [36]

  Zlin, Pirat, Boeing
  Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
  Balon–126, Wyczynowy, Motolotnia
 9. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
 10. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno
  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze