Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kiedy następuje zmiana częstotliwości radiowej podczas lotu? [48]

  na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedurą opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
  na granicy zasięgu radiowego dla danej trasy
  na polecenie operatora stacji naziemnej
 2. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
 3. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
  w celu archiwizacji danych z lotu
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
 4. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa
  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
 5. Wymień rodzaje telekomunikacyjnych służb lotniczych. [1]

  ruchoma, stała, nawigacyjna
  stała, ruchoma, radionawigacyjna, rozgłaszania
  stała, ruchoma, rozgłaszania
 6. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  sposobem nadawania
  budową techniczną
  obszarem działania
 7. Które przykłady kodów lub skrótów są używane w lotnictwie? [22]

  SSB, FM, ANT, PWR
  ETA, QNH, EPWW, NOTAM
  CPN, PKO, ZUS, NIP
 8. Co to jest łączność operacyjna ze statkiem powietrznym? [10]

  łączność podczas konfliktu zbrojnego
  łączność pomiędzy operatorem statku powietrznego i załogą
  łączność w sytuacji alarmowej
 9. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  wieża, kwadrat, radar
  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
 10. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
  jest to wymóg ICAO
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz