Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Wymień rodzaje łączności lotniczej. [7]

  ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, w kierunku ziemi, w kierunku powietrza, „na ślepo”
  powietrze-powietrze, ziemia-powietrze
  ziemia-powietrze, ziemia-ziemia
 2. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
 3. Podaj różnicę pomiędzy częstotliwością główną i zapasową? [12]

  główna jest pierwszorzędna, a zapasowa drugorzędna
  główna ma pierwszeństwo w użytkowaniu nad zapasową
  nie ma różnic
 4. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,975 MHz do 135,00 MHz
  118,00 MHz do 136,00 MHz
  118,00 MHz do 136,975 MHz
 5. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa
  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
 6. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
 7. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  tylko 1 (transmisja zła)
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 8. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  praca na umówionej częstotliwości radiowej
  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
 9. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  w sytuacjach naglących i alarmowych
  nie ma takiego zakazu
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
 10. Które przykłady kodów lub skrótów są używane w lotnictwie? [22]

  ETA, QNH, EPWW, NOTAM
  CPN, PKO, ZUS, NIP
  SSB, FM, ANT, PWR