Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  natychmiast po pierwszym wywołaniu
  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund
  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
 2. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 3. Na jakiej częstotliwości radiowej należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie? [52]

  na ostatnio używanej częstotliwości lub 121,500 MHz
  na dowolnej częstotliwości lotniczej
  na 121,500 MHz lub 123,100 MHz
 4. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
 5. W jakim celu przeprowadza się łączność sprawdzającą przed lotem? [40]

  wynika to z listy kontrolnej załogi statku powietrznego
  dla upewnienia się, że radiostacja jest sprawna i gotowa do pracy
  nie ma takiego wymogu
 6. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
  w celu archiwizacji danych z lotu
 7. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  jest to wymóg ICAO
 8. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa
  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
 9. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  nie ma takiego zakazu
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
 10. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  lotnictwa
  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym