Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
 2. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
  jest to wymóg ICAO
 3. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  budynek radiostacji na lotnisku
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
 4. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  sposobem nadawania
  obszarem działania
  budową techniczną
 5. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  w celu archiwizacji danych z lotu
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
 6. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  tylko 121,500 MHz
 7. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
 8. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  nie
  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
 9. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  zgłoszenie o ustalonej godzinie
  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
 10. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  pilot
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej