Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Na jakiej częstotliwości radiowej należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie? [52]

  na dowolnej częstotliwości lotniczej
  na ostatnio używanej częstotliwości lub 121,500 MHz
  na 121,500 MHz lub 123,100 MHz
 2. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  na prośbę operatora stacji naziemnej
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
 3. Podaj literowanie nazwy RADIO w języku angielskim. [31]

  radio, able, delta, italy, oscar
  roger, alpha, david, india, ontario
  romeo, alpha, delta, india, oscar
 4. Wymień rodzaje telekomunikacyjnych służb lotniczych. [1]

  ruchoma, stała, nawigacyjna
  stała, ruchoma, radionawigacyjna, rozgłaszania
  stała, ruchoma, rozgłaszania
 5. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
  nie
  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
 6. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

  zakaz wlotu w strefy wojskowe
  zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
  ostrzeżenia burzowe
 7. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  natychmiast po pierwszym wywołaniu
  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund
  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
 8. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  prywatne, komercyjne
 9. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
 10. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)