Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  wszystkie nakazy i zakazy
 2. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
  nie ma takiego zakazu
 3. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  pilot
 4. Na jakiej częstotliwości radiowej należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie? [52]

  na 121,500 MHz lub 123,100 MHz
  na dowolnej częstotliwości lotniczej
  na ostatnio używanej częstotliwości lub 121,500 MHz
 5. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  w sytuacjach alarmowych
  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  nie ma takiej konieczności
 6. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  nie
 7. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
 8. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
  nie ma takiej sytuacji
  za zgodą operatora stacji naziemnej
 9. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,00 MHz do 136,00 MHz
  118,00 MHz do 136,975 MHz
  118,975 MHz do 135,00 MHz
 10. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno