Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  prywatne, komercyjne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
 2. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  nie
  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
 3. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno
 4. Wymień rodzaje łączności lotniczej. [7]

  powietrze-powietrze, ziemia-powietrze
  ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, w kierunku ziemi, w kierunku powietrza, „na ślepo”
  ziemia-powietrze, ziemia-ziemia
 5. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
 6. Podaj literowanie nazwy RADIO w języku angielskim. [31]

  romeo, alpha, delta, india, oscar
  roger, alpha, david, india, ontario
  radio, able, delta, italy, oscar
 7. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  tylko 1 (transmisja zła)
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 8. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
  tylko 121,500 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
 9. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,00 MHz do 136,975 MHz
  118,975 MHz do 135,00 MHz
  118,00 MHz do 136,00 MHz
 10. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  sposobem nadawania
  obszarem działania
  budową techniczną