Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  praca na umówionej częstotliwości radiowej
  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
 2. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
  radionamiernik zabudowany w samolocie
  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
 3. Co to jest łączność operacyjna ze statkiem powietrznym? [10]

  łączność pomiędzy operatorem statku powietrznego i załogą
  łączność w sytuacji alarmowej
  łączność podczas konfliktu zbrojnego
 4. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
  zgłoszenie o ustalonej godzinie
  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
 5. Podaj literowanie nazwy RADIO w języku angielskim. [31]

  romeo, alpha, delta, india, oscar
  radio, able, delta, italy, oscar
  roger, alpha, david, india, ontario
 6. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  obszarem działania
  budową techniczną
  sposobem nadawania
 7. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
  wieża, kwadrat, radar
 8. Wymień rodzaje łączności lotniczej. [7]

  ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, w kierunku ziemi, w kierunku powietrza, „na ślepo”
  powietrze-powietrze, ziemia-powietrze
  ziemia-powietrze, ziemia-ziemia
 9. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  wszystkie nakazy i zakazy
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
 10. Z czym związana jest korespondencja PAN PAN Medical? [25]

  nagłym wypadkiem na pokładzie samolotu
  z wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego do samolotu
  wystąpieniem gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia członka załogi lub pasażera