Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
 2. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa
  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
 3. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
 4. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
 5. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
 6. Jaki czas stosowany jest podczas wymiany depesz i korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [16]

  UTC (d. GMT)
  środkowoeuropejski
  lokalny (strefowy)
 7. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
 8. W jaki sposób można skracać znaki wywoławcze pokładowych stacji lotniczych? [37]

  dowolnie
  znaki rejestracyjne: pierwszy i dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego, Oznacznik towarzystwa: oznacznik + dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego
  na polecenie kontrolera ruchu lotniczego lub operatora FIS
 9. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  nie ma takiej konieczności
  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  w sytuacjach alarmowych
 10. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

  dane operacyjne przewoźnika
  prognozy meteorologiczne
  statystyki lotu