Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  za zgodą operatora stacji naziemnej
  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
  nie ma takiej sytuacji
 2. Które przykłady kodów lub skrótów są używane w lotnictwie? [22]

  CPN, PKO, ZUS, NIP
  SSB, FM, ANT, PWR
  ETA, QNH, EPWW, NOTAM
 3. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

  zakaz wlotu w strefy wojskowe
  zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
  ostrzeżenia burzowe
 4. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa
 5. Czego dotyczy korespondencja MAYDAY? [24]

  zagrożenia życia załogi i pasażerów
  choroby pasażera
  awarii systemu nawigacyjnego samolotu
 6. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,00 MHz do 136,00 MHz
  118,00 MHz do 136,975 MHz
  118,975 MHz do 135,00 MHz
 7. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  tylko 1 (transmisja zła)
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 8. Podaj literowanie nazwy RADIO w języku angielskim. [31]

  romeo, alpha, delta, india, oscar
  radio, able, delta, italy, oscar
  roger, alpha, david, india, ontario
 9. Co to jest częstotliwość podstawowa w łączności lotniczej? [11]

  częstotliwość w sytuacjach naglących
  częstotliwość pierwszorzędna do łączności powietrze-ziemia
  częstotliwość 118,00 MHz
 10. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  w celu archiwizacji danych z lotu
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych