Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kiedy może być zmieniony znak wywoławczy stacji pokładowej? [39]

  na prośbę pilota
  nie może być zmieniony
  dla zwiększenia bezpieczeństwa lotu
 2. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
 3. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  za zgodą operatora stacji naziemnej
  nie ma takiej sytuacji
  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
 4. Jaki czas stosowany jest podczas wymiany depesz i korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [16]

  środkowoeuropejski
  lokalny (strefowy)
  UTC (d. GMT)
 5. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
 6. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

  angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
  polskiego
  polskiego lub angielskiego
 7. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  jest to wymóg ICAO
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
 8. Czego dotyczy korespondencja MAYDAY? [24]

  awarii systemu nawigacyjnego samolotu
  choroby pasażera
  zagrożenia życia załogi i pasażerów
 9. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa
 10. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby