Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
 2. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  prywatne, komercyjne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
 3. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu archiwizacji danych z lotu
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
 4. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  na prośbę operatora stacji naziemnej
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
 5. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  nie ma takiego zakazu
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
 6. Czego dotyczy korespondencja MAYDAY? [24]

  zagrożenia życia załogi i pasażerów
  choroby pasażera
  awarii systemu nawigacyjnego samolotu
 7. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  nie
 8. Czym jest praca simplex? [9]

  uproszczony system nadawania
  wymiana depesz tylko w jednym kierunku w danym czasie
  komunikaty do wszystkich odbiorców
 9. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno
 10. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)