Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  tylko 121,500 MHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
 2. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
  zgłoszenie o ustalonej godzinie
  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
 3. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
  pilot
 4. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  prywatne, komercyjne
 5. Wymień rodzaje łączności lotniczej. [7]

  ziemia-powietrze, ziemia-ziemia
  ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, w kierunku ziemi, w kierunku powietrza, „na ślepo”
  powietrze-powietrze, ziemia-powietrze
 6. Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych. [36]

  Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
  Balon–126, Wyczynowy, Motolotnia
  Zlin, Pirat, Boeing
 7. Czym jest praca simplex? [9]

  komunikaty do wszystkich odbiorców
  wymiana depesz tylko w jednym kierunku w danym czasie
  uproszczony system nadawania
 8. W jakim celu przeprowadza się łączność sprawdzającą przed lotem? [40]

  dla upewnienia się, że radiostacja jest sprawna i gotowa do pracy
  wynika to z listy kontrolnej załogi statku powietrznego
  nie ma takiego wymogu
 9. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
 10. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

  statystyki lotu
  prognozy meteorologiczne
  dane operacyjne przewoźnika