Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
  zgłoszenie o ustalonej godzinie
 2. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  jest to wymóg ICAO
 3. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
 4. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
 5. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
  nie ma takiego zakazu
 6. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
  tylko 121,500 MHz
 7. Wymień rodzaje telekomunikacyjnych służb lotniczych. [1]

  ruchoma, stała, nawigacyjna
  stała, ruchoma, radionawigacyjna, rozgłaszania
  stała, ruchoma, rozgłaszania
 8. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

  angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
  polskiego lub angielskiego
  polskiego
 9. Kiedy może być zmieniony znak wywoławczy stacji pokładowej? [39]

  dla zwiększenia bezpieczeństwa lotu
  na prośbę pilota
  nie może być zmieniony
 10. Podaj różnicę pomiędzy częstotliwością główną i zapasową? [12]

  główna jest pierwszorzędna, a zapasowa drugorzędna
  główna ma pierwszeństwo w użytkowaniu nad zapasową
  nie ma różnic