Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  nie ma takiej konieczności
  w sytuacjach alarmowych
 2. Wymień rodzaje telekomunikacyjnych służb lotniczych. [1]

  stała, ruchoma, rozgłaszania
  stała, ruchoma, radionawigacyjna, rozgłaszania
  ruchoma, stała, nawigacyjna
 3. Czym jest praca simplex? [9]

  komunikaty do wszystkich odbiorców
  wymiana depesz tylko w jednym kierunku w danym czasie
  uproszczony system nadawania
 4. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  wieża, kwadrat, radar
  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
 5. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
 6. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  tylko 1 (transmisja zła)
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 7. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa
 8. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  za zgodą operatora stacji naziemnej
  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
  nie ma takiej sytuacji
 9. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
 10. Co to jest łączność operacyjna ze statkiem powietrznym? [10]

  łączność w sytuacji alarmowej
  łączność podczas konfliktu zbrojnego
  łączność pomiędzy operatorem statku powietrznego i załogą