Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Które przykłady kodów lub skrótów są używane w lotnictwie? [22]

  ETA, QNH, EPWW, NOTAM
  SSB, FM, ANT, PWR
  CPN, PKO, ZUS, NIP
 2. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
  radionamiernik zabudowany w samolocie
 3. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  budynek radiostacji na lotnisku
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
 4. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
  pilot
 5. Jaki czas stosowany jest podczas wymiany depesz i korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [16]

  lokalny (strefowy)
  UTC (d. GMT)
  środkowoeuropejski
 6. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  lotnictwa
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
 7. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
  wieża, kwadrat, radar
  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
 8. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
 9. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  tylko 1 (transmisja zła)
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 10. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
  natychmiast po pierwszym wywołaniu
  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund