Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
 2. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  prywatne, komercyjne
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
 3. Z czym związana jest korespondencja PAN PAN Medical? [25]

  wystąpieniem gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia członka załogi lub pasażera
  z wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego do samolotu
  nagłym wypadkiem na pokładzie samolotu
 4. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  zgłoszenie o ustalonej godzinie
  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
 5. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  lotnictwa
  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
 6. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  pilot
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
 7. Jaki czas stosowany jest podczas wymiany depesz i korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [16]

  UTC (d. GMT)
  środkowoeuropejski
  lokalny (strefowy)
 8. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  radiostacja lotniskowa w aeroklubie
  ATIS, VOLMET
  beacon lotniskowy
 9. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  sposobem nadawania
  budową techniczną
  obszarem działania
 10. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno