Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych. [36]

  Balon–126, Wyczynowy, Motolotnia
  Zlin, Pirat, Boeing
  Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
 2. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
  zgłoszenie o ustalonej godzinie
 3. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

  prognozy meteorologiczne
  dane operacyjne przewoźnika
  statystyki lotu
 4. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

  zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
  ostrzeżenia burzowe
  zakaz wlotu w strefy wojskowe
 5. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
 6. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  obszarem działania
  sposobem nadawania
  budową techniczną
 7. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  budynek radiostacji na lotnisku
  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
 8. Co to jest łączność operacyjna ze statkiem powietrznym? [10]

  łączność podczas konfliktu zbrojnego
  łączność pomiędzy operatorem statku powietrznego i załogą
  łączność w sytuacji alarmowej
 9. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  nie ma takiej konieczności
  w sytuacjach alarmowych
 10. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  ATIS, VOLMET
  radiostacja lotniskowa w aeroklubie
  beacon lotniskowy