Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno
  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
 2. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

  zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
  zakaz wlotu w strefy wojskowe
  ostrzeżenia burzowe
 3. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  tylko 121,500 MHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
 4. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
  wieża, kwadrat, radar
  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
 5. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
 6. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie podczas lotu według przyrządów
  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
 7. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  nie ma takiej sytuacji
  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
  za zgodą operatora stacji naziemnej
 8. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
 9. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  wszystkie nakazy i zakazy
 10. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  ATIS, VOLMET
  radiostacja lotniskowa w aeroklubie
  beacon lotniskowy