Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
  nie
  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
 2. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno
  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
 3. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
 4. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
  na prośbę operatora stacji naziemnej
  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
 5. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
 6. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
 7. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  wszystkie nakazy i zakazy
 8. Jakie są typy znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych? [35]

  typ samolotu, nazwa przewoźnika
  samolotowe, szybowcowe, balonowe
  znak rejestracyjny statku powietrznego lub oznacznik towarzystwa lotniczego i cztery ostatnie znaki znaku rejestracyjnego lub numer rejsu lub typ statku powietrznego lub przeznaczenie statku powietrznego.
 9. Podaj różnicę pomiędzy częstotliwością główną i zapasową? [12]

  główna ma pierwszeństwo w użytkowaniu nad zapasową
  główna jest pierwszorzędna, a zapasowa drugorzędna
  nie ma różnic
 10. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  prywatne, komercyjne
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne