Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
 2. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  w sytuacjach naglących i alarmowych
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  nie ma takiego zakazu
 3. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,975 MHz do 135,00 MHz
  118,00 MHz do 136,975 MHz
  118,00 MHz do 136,00 MHz
 4. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa
  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
 5. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
 6. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

  statystyki lotu
  prognozy meteorologiczne
  dane operacyjne przewoźnika
 7. Co to jest częstotliwość podstawowa w łączności lotniczej? [11]

  częstotliwość 118,00 MHz
  częstotliwość pierwszorzędna do łączności powietrze-ziemia
  częstotliwość w sytuacjach naglących
 8. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
  praca na umówionej częstotliwości radiowej
 9. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  jest to wymóg ICAO
  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
 10. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
  budynek radiostacji na lotnisku
  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej