Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


  1. Kiedy następuje zmiana częstotliwości radiowej podczas lotu? [48]

    na polecenie operatora stacji naziemnej
    na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedurą opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
    na granicy zasięgu radiowego dla danej trasy
  2. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

    do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
    w celu archiwizacji danych z lotu
    w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  3. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

    zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
    ostrzeżenia burzowe
    zakaz wlotu w strefy wojskowe
  4. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

    dane operacyjne przewoźnika
    prognozy meteorologiczne
    statystyki lotu
  5. Z czym związana jest korespondencja PAN PAN Medical? [25]

    wystąpieniem gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia członka załogi lub pasażera
    nagłym wypadkiem na pokładzie samolotu
    z wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego do samolotu
  6. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

    jest to wymóg ICAO
    w celu zachowania tajemnicy korespondencji
    w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  7. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

    angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
    polskiego
    polskiego lub angielskiego
  8. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

    gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
    w sytuacjach alarmowych
    nie ma takiej konieczności
  9. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

    118,00 MHz do 136,975 MHz
    118,975 MHz do 135,00 MHz
    118,00 MHz do 136,00 MHz
  10. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

    zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
    lotnictwa
    wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego