Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
  na prośbę operatora stacji naziemnej
 2. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  tylko 121,500 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
 3. Czym jest praca simplex? [9]

  komunikaty do wszystkich odbiorców
  uproszczony system nadawania
  wymiana depesz tylko w jednym kierunku w danym czasie
 4. Kiedy może być zmieniony znak wywoławczy stacji pokładowej? [39]

  na prośbę pilota
  dla zwiększenia bezpieczeństwa lotu
  nie może być zmieniony
 5. Jakie są typy znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych? [35]

  znak rejestracyjny statku powietrznego lub oznacznik towarzystwa lotniczego i cztery ostatnie znaki znaku rejestracyjnego lub numer rejsu lub typ statku powietrznego lub przeznaczenie statku powietrznego.
  samolotowe, szybowcowe, balonowe
  typ samolotu, nazwa przewoźnika
 6. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera nazwę funkcji operatora
 7. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  w sytuacjach alarmowych
  nie ma takiej konieczności
 8. Co to jest łączność operacyjna ze statkiem powietrznym? [10]

  łączność w sytuacji alarmowej
  łączność podczas konfliktu zbrojnego
  łączność pomiędzy operatorem statku powietrznego i załogą
 9. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
  praca na umówionej częstotliwości radiowej
 10. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną