Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
 2. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

  angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
  polskiego lub angielskiego
  polskiego
 3. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu archiwizacji danych z lotu
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
 4. W jakim celu przeprowadza się łączność sprawdzającą przed lotem? [40]

  dla upewnienia się, że radiostacja jest sprawna i gotowa do pracy
  nie ma takiego wymogu
  wynika to z listy kontrolnej załogi statku powietrznego
 5. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
 6. W jaki sposób można skracać znaki wywoławcze pokładowych stacji lotniczych? [37]

  znaki rejestracyjne: pierwszy i dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego, Oznacznik towarzystwa: oznacznik + dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego
  dowolnie
  na polecenie kontrolera ruchu lotniczego lub operatora FIS
 7. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,00 MHz do 136,00 MHz
  118,975 MHz do 135,00 MHz
  118,00 MHz do 136,975 MHz
 8. Jaki czas stosowany jest podczas wymiany depesz i korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [16]

  lokalny (strefowy)
  środkowoeuropejski
  UTC (d. GMT)
 9. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  nie ma takiej konieczności
  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  w sytuacjach alarmowych
 10. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
  nie ma takiej sytuacji
  za zgodą operatora stacji naziemnej