Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych. [36]

  Zlin, Pirat, Boeing
  Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
  Balon–126, Wyczynowy, Motolotnia
 2. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  prywatne, komercyjne
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
 3. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  lotnictwa
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
 4. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
 5. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
  radionamiernik zabudowany w samolocie
  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
 6. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
 7. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  nie
  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
 8. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
  nie ma takiej sytuacji
  za zgodą operatora stacji naziemnej
 9. W jakim paśmie częstotliwości VHF nawiązuje się łączność radiotelefoniczną? [13]

  118,00 MHz do 136,975 MHz
  118,00 MHz do 136,00 MHz
  118,975 MHz do 135,00 MHz
 10. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa