Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
 2. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
 3. Podaj literowanie nazwy RADIO w języku angielskim. [31]

  roger, alpha, david, india, ontario
  radio, able, delta, italy, oscar
  romeo, alpha, delta, india, oscar
 4. Czego dotyczy korespondencja MAYDAY? [24]

  zagrożenia życia załogi i pasażerów
  choroby pasażera
  awarii systemu nawigacyjnego samolotu
 5. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
 6. W jaki sposób można skracać znaki wywoławcze pokładowych stacji lotniczych? [37]

  znaki rejestracyjne: pierwszy i dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego, Oznacznik towarzystwa: oznacznik + dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego
  na polecenie kontrolera ruchu lotniczego lub operatora FIS
  dowolnie
 7. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
  budynek radiostacji na lotnisku
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
 8. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  w sytuacjach alarmowych
  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  nie ma takiej konieczności
 9. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
 10. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
  pilot