Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  wszystkie nakazy i zakazy
  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
 2. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

  ostrzeżenia burzowe
  zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
  zakaz wlotu w strefy wojskowe
 3. Wymień rodzaje łączności lotniczej. [7]

  ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, w kierunku ziemi, w kierunku powietrza, „na ślepo”
  ziemia-powietrze, ziemia-ziemia
  powietrze-powietrze, ziemia-powietrze
 4. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  nie ma takiego zakazu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
 5. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

  polskiego
  polskiego lub angielskiego
  angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
 6. Czym jest praca simplex? [9]

  uproszczony system nadawania
  komunikaty do wszystkich odbiorców
  wymiana depesz tylko w jednym kierunku w danym czasie
 7. Co to jest częstotliwość podstawowa w łączności lotniczej? [11]

  częstotliwość 118,00 MHz
  częstotliwość pierwszorzędna do łączności powietrze-ziemia
  częstotliwość w sytuacjach naglących
 8. Na jakiej częstotliwości radiowej należy prowadzić korespondencję w niebezpieczeństwie? [52]

  na 121,500 MHz lub 123,100 MHz
  na ostatnio używanej częstotliwości lub 121,500 MHz
  na dowolnej częstotliwości lotniczej
 9. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
 10. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  ATIS, VOLMET
  beacon lotniskowy
  radiostacja lotniskowa w aeroklubie