Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
 2. Jakie są typy znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych? [35]

  typ samolotu, nazwa przewoźnika
  samolotowe, szybowcowe, balonowe
  znak rejestracyjny statku powietrznego lub oznacznik towarzystwa lotniczego i cztery ostatnie znaki znaku rejestracyjnego lub numer rejsu lub typ statku powietrznego lub przeznaczenie statku powietrznego.
 3. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa
  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
 4. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  prywatne, komercyjne
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
 5. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
  natychmiast po pierwszym wywołaniu
  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund
 6. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
 7. W jakiej sytuacji dopuszcza się przerwanie prowadzonej innej korespondencji? [28]

  za zgodą operatora stacji naziemnej
  nie ma takiej sytuacji
  w niebezpieczeństwie i sytuacjach naglących
 8. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
 9. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  tylko 1 (transmisja zła)
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej
  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
 10. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  wszystkie nakazy i zakazy
  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu