Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  prywatne, komercyjne
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
 2. W jaki sposób można skracać znaki wywoławcze pokładowych stacji lotniczych? [37]

  na polecenie kontrolera ruchu lotniczego lub operatora FIS
  znaki rejestracyjne: pierwszy i dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego, Oznacznik towarzystwa: oznacznik + dwa ostatnie znaki znaku rejestracyjnego
  dowolnie
 3. Jakie informacje podczas korespondencji w niebezpieczeństwie powinien podać pilot? [51]

  3 x Mayday, znak wywoławczy adresata, 3 x znak wywoławczy statku w niebezpieczeństwie, rodzaj niebezpieczeństwa, zamiary dowódcy, pozycja statku powietrznego, rodzaj oczekiwanej pomocy i inne przydatne informacje
  rodzaj niebezpieczeństwa i pozycję statku powietrznego
  Mayday, 3 x znak wywoławczy, rodzaj niebezpieczeństwa
 4. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  jest to wymóg ICAO
 5. Co to jest nadawanie „na ślepo”? [50]

  nadawanie podczas uszkodzenia odbiornika, braku zasięgu lub braku potwierdzenia transmisji z innych powodów
  nadawanie na zestawie różnych częstotliwości radiowych
  nadawanie podczas lotu według przyrządów
 6. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
 7. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  praca na umówionej częstotliwości radiowej
  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
 8. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
 9. Czego dotyczy korespondencja MAYDAY? [24]

  choroby pasażera
  awarii systemu nawigacyjnego samolotu
  zagrożenia życia załogi i pasażerów
 10. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  nie
  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej