Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
  na prośbę operatora stacji naziemnej
  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
 2. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  tylko 121,500 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
 3. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  wszystkie nakazy i zakazy
 4. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
 5. Kiedy następuje zmiana częstotliwości radiowej podczas lotu? [48]

  na granicy zasięgu radiowego dla danej trasy
  na polecenie operatora stacji naziemnej
  na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedurą opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
 6. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  w sytuacjach alarmowych
  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  nie ma takiej konieczności
 7. Wymień rodzaje łączności lotniczej. [7]

  powietrze-powietrze, ziemia-powietrze
  ziemia-powietrze, ziemia-ziemia
  ziemia-powietrze, powietrze-powietrze, w kierunku ziemi, w kierunku powietrza, „na ślepo”
 8. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera nazwę funkcji operatora
 9. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund
  natychmiast po pierwszym wywołaniu
 10. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

  polskiego lub angielskiego
  angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
  polskiego