Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
  nie
 2. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund
  natychmiast po pierwszym wywołaniu
  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
 3. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  prywatne, komercyjne
 4. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa
 5. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  nie ma takiego zakazu
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
 6. Czym jest praca simplex? [9]

  uproszczony system nadawania
  wymiana depesz tylko w jednym kierunku w danym czasie
  komunikaty do wszystkich odbiorców
 7. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
  tylko 121,500 MHz
 8. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  wszystkie nakazy i zakazy
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
 9. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
  wieża, kwadrat, radar
  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
 10. Jaki raport uzyskany po transmisji kontrolnej na ziemi jest podstawą do zaniechania wykonania lotu z taka radiostacją? [43]

  3 (transmisja rozróżniana z trudnością) i mniej
  tylko 1 (transmisja zła)
  2 ( transmisja chwilowa) i mniej