Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  radionamiernik zabudowany w samolocie
  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
 2. Jakiego języka należy używać podczas prowadzenia korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym? [30]

  polskiego
  angielskiego, a za zgoda kontrolera – polskiego
  polskiego lub angielskiego
 3. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  ATIS, VOLMET
  beacon lotniskowy
  radiostacja lotniskowa w aeroklubie
 4. Czym różnią się radiostacja kontroli lotniska od radiostacji kontroli powietrze – ziemia? [4]

  budową techniczną
  obszarem działania
  sposobem nadawania
 5. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
  nie ma takiego zakazu
 6. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  wieża, kwadrat, radar
  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
 7. Czego dotyczy korespondencja MAYDAY? [24]

  zagrożenia życia załogi i pasażerów
  awarii systemu nawigacyjnego samolotu
  choroby pasażera
 8. Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych. [36]

  Zlin, Pirat, Boeing
  Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
  Balon–126, Wyczynowy, Motolotnia
 9. Które wartości liczbowe należy wymawiać oddzielnie cyfra po cyfrze? [32]

  kurs busoli, wysokość bezwzględna, temperatura
  znaki wywoławcze, kod transpondera, QNH, kurs magnetyczny, pas do lądowania
  podstawa chmur, widzialność, QNH, wiatr
 10. Kiedy należy powtórnie wywoływać stację lotniczą? [19]

  natychmiast po pierwszym wywołaniu
  nie należy ponownie wywoływać, a jedynie oczekiwać odpowiedzi na pierwsze wywołanie
  jeśli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund