Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Podaj przykład lotniczej służby rozgłaszania. [3]

  beacon lotniskowy
  ATIS, VOLMET
  radiostacja lotniskowa w aeroklubie
 2. Jakie powinno być postępowanie załogi przy chwilowej utracie łączności, które nie jest spowodowane awarią radiostacji pokładowej? [49]

  czekać na ponowne wywołanie przez stację naziemną
  próbować nawiązać łączność na częstotliwości zapasowej lub innej odpowiedniej dla danej trasy lub skorzystać z pośrednictwa innych stacji
  próbować nawiązać łączność w odstępach 5-cio minutowych
 3. Co zawiera korespondencja dotycząca regularności lotów? [27]

  dane operacyjne przewoźnika
  prognozy meteorologiczne
  statystyki lotu
 4. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  prywatne, komercyjne
 5. Z czym związana jest korespondencja PAN PAN Medical? [25]

  wystąpieniem gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia członka załogi lub pasażera
  nagłym wypadkiem na pokładzie samolotu
  z wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego do samolotu
 6. W jakim celu przeprowadza się łączność sprawdzającą przed lotem? [40]

  dla upewnienia się, że radiostacja jest sprawna i gotowa do pracy
  nie ma takiego wymogu
  wynika to z listy kontrolnej załogi statku powietrznego
 7. Jaka jest reguła tworzenia znaku wywoławczego naziemnej stacji lotniczej? [33]

  znak zawiera nazwę funkcji operatora
  znak zawiera nazwę służby np. wieża
  znak zawiera lokalizację stacji lotniczej i nazwę służby
 8. W jakich fazach lotu nie powinna być przekazywana korespondencja do statku powietrznego? [38]

  nie ma takiego zakazu
  w sytuacjach naglących i alarmowych
  podczas rozbiegu, przed lądowaniem, podczas dobiegu
 9. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  budynek radiostacji na lotnisku
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
 10. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  jest to wymóg ICAO
  w celu zachowania tajemnicy korespondencji