Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Jakie transmisje radiowe są w korespondencji lotniczej zabronione? [14]

  anonimowe, nie związane z lotem i przerywające inną łączność bez uprawnień, prywatne
  powodujące zakłócenia w odbiorze dla innych stacji lotniczych
  prywatne, komercyjne
 2. W jakiej sytuacji stosuje się powtórzenia podczas nadawania korespondencji? [46]

  nie ma takiej konieczności
  gdy operator nadaje ważne dane lub nazwy
  w sytuacjach alarmowych
 3. Wymień rodzaje telekomunikacyjnych służb lotniczych. [1]

  ruchoma, stała, nawigacyjna
  stała, ruchoma, rozgłaszania
  stała, ruchoma, radionawigacyjna, rozgłaszania
 4. Kiedy następuje zmiana częstotliwości radiowej podczas lotu? [48]

  na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedurą opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
  na granicy zasięgu radiowego dla danej trasy
  na polecenie operatora stacji naziemnej
 5. Jakie jest zadanie radionawigacyjnej służby lotniczej? [2]

  konserwacja urządzeń radionawigacyjnych
  rozmieszczanie pomocy radionawigacyjnych i utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
  instalacja urządzeń radiowych do nawigacji
 6. W jaki sposób należy przeprowadzać sprawdzenie łączności? [41]

  nawiązać łączność z dowolną stacją lotniczą lub pokładową i zgłosić „kontrola radia” lub „radio check”. Następnie odebrać raport o jakości transmisji i nadać raport o jakości transmisji ze stacją sprawdzającą
  zgłosić się do stacji naziemnej i przywitać
  zgłosić się do dowolnej stacji i podać częstotliwość pracy
 7. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
  na prośbę operatora stacji naziemnej
 8. Podaj kolejność pierwszeństwa w korespondencji lotniczej. [23]

  niebezpieczeństwo, ponaglenie, radionamierzanie, bezpieczeństwo lotu, meteo, regularność lotów
  niebezpieczeństwo, ponaglenie, loty normalne, ATIS
  niebezpieczeństwo, loty normalne, handling
 9. Podaj prawidłową skalę raportów używaną podczas transmisji kontrolnej. [42]

  źle, słabo, nieźle, dobrze, bardzo dobrze
  1 (zła), 2 (chwilowa), 3 (rozróżniana z trudnością), 4 (dobra), 5 (bardzo dobra)
  cicho, niewyraźnie, zrozumiale, dobrze, głośno
 10. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa
  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego