Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
  budynek radiostacji na lotnisku
 2. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  w celu archiwizacji danych z lotu
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
 3. Co z treści odebranej korespondencji od stacji naziemnej pilot powinien powtórzyć? [44]

  tylko ważne zdaniem pilota parametry lotu
  całą treść odebranej transmisji z wyjątkiem informacji meteorologicznych.
  wszystkie nakazy i zakazy
 4. Podaj literowanie nazwy RADIO w języku angielskim. [31]

  roger, alpha, david, india, ontario
  romeo, alpha, delta, india, oscar
  radio, able, delta, italy, oscar
 5. Podaj trzy przykłady prawidłowych znaków wywoławczych naziemnych stacji lotniczych. [34]

  wieża, kwadrat, radar
  Radar Poznań, Info sandomierz, ATIS
  Okęcie Wieża, Gdańsk Informacja, Michałków Kwadrat
 6. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  lotnictwa
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
 7. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
  pilot
  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
 8. Kiedy może być zmieniony znak wywoławczy stacji pokładowej? [39]

  nie może być zmieniony
  dla zwiększenia bezpieczeństwa lotu
  na prośbę pilota
 9. Co to jest częstotliwość podstawowa w łączności lotniczej? [11]

  częstotliwość w sytuacjach naglących
  częstotliwość pierwszorzędna do łączności powietrze-ziemia
  częstotliwość 118,00 MHz
 10. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
  radionamiernik zabudowany w samolocie
  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce