Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Które przykłady kodów lub skrótów są używane w lotnictwie? [22]

  SSB, FM, ANT, PWR
  CPN, PKO, ZUS, NIP
  ETA, QNH, EPWW, NOTAM
 2. Kiedy następuje zmiana częstotliwości radiowej podczas lotu? [48]

  na polecenie operatora stacji naziemnej
  na polecenie operatora stacji naziemnej lub zgodnie z procedurą opublikowana w dokumentacji lotniczej i zatwierdzona przez władzę lotniczą
  na granicy zasięgu radiowego dla danej trasy
 3. Co to jest nadawania zwrotne? [8]

  zgłoszenie o ustalonej godzinie
  odpowiedź na wywołanie stacji naziemnej
  powtórzenie treści odebranej depeszy w celu potwierdzenia poprawności odbioru
 4. Jakich częstotliwości radiowych należy używać w niebezpieczeństwie? [29]

  tylko 121,500 MHz
  123,100 MHz, 121,500 MHz, 500 kHz
  aktualnie używanej, a jeśli niemożliwe to 121,500 MHz, 123,100 MHz
 5. Co to jest stacja lotnicza? [5]

  budynek radiostacji na lotnisku
  stacja naziemna ruchomej służby lotniczej
  radiostacja polowa zainstalowana na lotnisku
 6. Jaka jest podstawowa reguła nawiązywania łączności radiowej? [18]

  praca na umówionej częstotliwości radiowej
  odpowiedź na każde wywołanie stacji lotniczej
  prowadzenie stałego nasłuchu na określonych częstotliwościach lotniczych
 7. Dlaczego stosuje się kody i skróty w korespondencji lotniczej? [21]

  jest to wymóg ICAO
  w celu skrócenia treści korespondencji i depesz
  w celu zachowania tajemnicy korespondencji
 8. Wymień rodzaje telekomunikacyjnych służb lotniczych. [1]

  stała, ruchoma, radionawigacyjna, rozgłaszania
  ruchoma, stała, nawigacyjna
  stała, ruchoma, rozgłaszania
 9. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  pilot
  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
 10. Czego powinna dotyczyć korespondencja lotnicza? [15]

  wyłącznie wykonywanego zadania lotniczego
  zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
  lotnictwa